Na redovitom, 8. kolegiju riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela dominirale su teme vezane uz financijske potpore odgojno- obrazovnim projektima te učenicima i studentima, posebice kroz nastavak stipendiranja onih najboljih. Između ostalog, najavljena je mogućnost uvođenja stipendija za kategoriju socijalno ugroženih studenata te izgradnja heliodroma za HGSS na Rujevici.

Grad Rijeka nastavlja stipendirati darovite učenike srednjih škola i studente
Stipendije za darovite učenike srednjih škola i studente Grad Rijeka dodjeljuje od svog osnutka, odnosno od 1993. godine, što je i danas dio Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine čime Grad Rijeka potvrđuje ostvarenje jednog od svojih prioriteta – ulaganje u znanje mladih. Proteklih dvadeset godina isplaćeno je 2.753 godišnjih stipendija.

Grad Rijeka nastavlja stipendirati darovite učenike srednjih škola i studente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kolegiju je prihvaćen nastavak stipendiranja u školskoj/akademskoj 2013./2014. godini za 106 stipendista koji su dokazali pravo na nastavak korištenja stipendije, a uskoro će se raspisati natječaj za dodjelu 44 nove stipendije i to 13 stipendija učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola te 31 stipendije studentima. Stipendija za studij u Rijeci iznosi 850 kuna, a izvan grada 1.100 kuna. Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj kazala je kako su riječki stipendisti izvrsni učenici i studenti te većina ostvaruje pravo korištenja stipendije tijekom cijelog obrazovnog ciklusa. Od 21 prošlogodišnjeg stipendista- učenika, njih 14 je maturiralo. Svi su ostvarili prosjek ocjena u četvrtom razredu srednje škole 4,50 ili viši. Od 129 prošlogodišnja stipendista- studenta, 24 je diplomiralo i steklo visoku stručnu spremu. Većina je završila studij s općim uspjehom 4,00 ili više.

“Uistinu možemo biti zadovoljni uspjesima naših stipendista. Osim ovog oblika stipendiranja, Grad Rijeka dodjeljuje i stipendije za deficitarna zanimanja, a u suradnji s Obrtničkom komorom Rijeka i za deficitarna obrtnička zanimanja. Uz to, dugi niz godina stipendiramo i deset vukovarskih studenata, a u narednom razdoblju razmišljamo o uvođenju stipendija za kategoriju socijalno ugroženih studenata”, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Za Projekt informatike od 1. do 4. razreda i nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi 338.975,00 kuna
Šire javne potrebe osnovnog školstva Grad Rijeka će u ovoj školskoj godini financirati/sufinancirati s ukupnim iznosom od 338.975,00 kuna. Dio tih sredstava, kazala je pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, namijenjen je provedbi Projekta informatika od 1. do 4. razreda u 19 osnovnih škola. Projektom ranog učenja informatike od prvog do četvrtog razreda u osnovnoj školi učenike se postupno uvodi u svijet računala te osigurava osnovna pismenost u informatici. Grad Rijeka sa 10 kuna tjedno po učeniku sufinancira i nastavu euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi za 48 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke. Tim predmetima se kod učenika, primjereno njihovom stupnju razvoja, razvija komunikativnost, kreativnost, spretnost, socijalna osjetljivost i sposobnost za timski rad, što su imperativi uspješnosti u modernom društvu.

Između ostalog, Sušanj je naglasila kako se projekt Rijeka pliva već drugu godinu natječe za sredstva resornog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Ove godine ta sredstva nisu dostatna za realizaciju ovoga projekta, pa će se nedostajućih 90.000,00 kuna u drugom obrazovnom razdoblju osigurati iz riječkog gradskog proračuna.
Uz navedene projekte, 208.000,00 kuna izdvojeno je za tisak priručnika “Moja Rijeka” i realizaciju nastave koja se kao izvannastavna aktivnost provodi u 15 riječkih osnovnih škola s ciljem povećanja znanja učenika petih i šestih razreda o svome gradu te jačanja riječkoga identiteta.

8. kolegij 2013 2

Sufinanciranje školske prehrane učenika Centra za odgoj i obrazovanje
Za devet učenika s teškoćama u razvoju Centra za odgoj i obrazovanje koji imaju prebivalište na području grada Rijeke iz gradskog proračuna za sufinanciranje školske prehrane osigurano je 22.554,00 kuna. Dio sredstava osigurava i državni proračun, ali ona ne pokrivaju cjelokupne troškove prehrane. S obzirom da Centar nema školsku kuhinju, prehrana za sve učenike Centra za odgoj i obrazovanje organizirana je putem vanjskog dobavljača. Iako Grad Rijeka nema obvezu sufinanciranja ovih troškova, ali unatoč tomu već godinama prepoznaje mnoge potrebe učenika s teškoćama u razvoju.

Grad Rijeka sufinancira organizaciju 9. Sajma stipendija i visokog obrazovanja u Rijeci
U četvrtak, 17. listopada ove godine Filozofski fakultet bit će domaćin 9. Sajma stipendija i visokog obrazovanja koji se održava u organizaciji Instituta za razvoj obrazovanja. Grad Rijeka će na sajmu sudjelovati kroz prezentaciju stipendija. Sudjelovanje na sajmu prilika je da na jednom mjestu učenici i studenti Rijeke saznaju sve o mogućnostima studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i o mogućnostima stipendiranja, uključujući i stipendije Grada Rijeke. Osim prezentacije ponude studiranja i stipendiranja, cilj Sajma je otvoriti stručnu i javnu raspravu o aktualnim temama obrazovne politike u Hrvatskoj.

Heliodrom Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Rijeka, na Rujevici
U korist Hrvatske gorske službe spašavanja u Rijeci, Grad Rijeka će osnovati pravo građenja za izgradnju heliodroma na Rujevici. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Rijeka, od Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem zatražila je odobrenje da se unutar čvora Rujevica, na 12.931 m2 izgradi heliodrom. Predložena lokacija heliodroma nalazi se unutar područja planske namjene namijenjenog za izgradnju infrastrukturnih građevina od državnog i županijskog značaja. Hrvatska gorska služba spašavanja je javna služba-udruga organizirana na razini Republike Hrvatske koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te se sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sredstva za razvoj infrastrukture osiguravaju u državnom proračunu dok se sredstava za financiranje redovite djelatnosti osiguravaju u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

8. kolegij 2013 3Predstavljeni rezultati projekta Start up Rijeka s prijedlogom daljnjih aktivnosti
Na redovitom gradonačelnikovom kolegiju prihvaćeno je i Preliminarno izvješće o rezultatima pilot projekta Start-up Rijeka, nakon izlaska prve generacije timova. Vrijeme trajanja ovog pilot projekta produženo je do 31. svibnja iduće godine, odnosno do izlaska druge generacije timova iz Start up inkubatora Rijeka. Odjel gradske uprave za poduzetništvo zadužen je za daljnje aktivnosti na projektu, intenzivnu promociju projekta prema mladoj populaciji kao i za raspisivanje javnih poziva za drugu generaciju timova u start up inkubatoru, Nadalje, Odjelu je nadležan i za produženje roka trajanja ugovora s mentorima i sporazuma s partnerima i suradnicima Projekta. Startup Rijeka je pilot projekt pokrenut s ciljem stvaranja poticajnog okuženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, podizanja radnih kompetencija za zapošljivost mladih te utjecaja na razvoj poduzetničke kulture mladih. Odjel gradske uprave za poduzetništvo nositelj je projektnih aktivnosti. Pilot projektom su utvrđene aktivnosti potrebne za realizaciju projekta, a između ostalog podnošenje preliminarnog Izvješća o rezultatima Projekta nakon izlaska prve generacije timova iz start up inkubatora. Jedna od zadanih aktivnosti je i provedba vanjske evaluacije s ciljem analiziranja uspješnosti implementacije ovog projekta, utvrđivanja utjecaja očekivanih rezultata na ciljanu grupu i procjene uspjeh aktivnosti i zadanih ciljeva. Vanjsku evaluaciju proveo je nezavisni stručnjak psihologijske struke kako bi utvrdio postignute učinke projekta i dao preporuke za njegovo daljnje unaprjeđenje. Prosječna ocjena od strane polaznika za ukupan program, kada ih se direktno pita za opći dojam iznosi 3,63 dok prosječna ocjena dobivena kroz analizu svih zasebnih aspekata programa iznosi čak 4,13. Prosječna ocjena od strane mentora za ukupan program iznosi 3,59 dok prosječna ocjena dobivene kroz analizu svih zasebnih aspekata programa 3,82, pa se na osnovu numeričkih ocjena od strane polaznika programa i mentora može zaključiti da je prvi turnus programa proveden vrlo dobro. Primjedbe dijela mentora relativno konzistentno upućuju na potrebu za razradom uloge jednog ili više pojedinaca koji bi preuzeli vodstvo, tj. koji bi adekvatno vodili cijeli inkubator, koordinirali rad cijelog programa. S obzirom da se u ovom trenutku start up inkubator vodi kao pilot projekt, nije moguće osigurati trajno angažiranje stručne osobe iz Odjela, ali je u planu uvođenje dana dežurstva savjetnika za razvoj poduzetništva. Između ostalog, istraživanje je ponudilo alat za selekciju polaznika pa se već provode mjere ispitivanja motivacije, ličnosti, poduzetničkih karakteristika i kognitivnih sposobnosti članova timova koji su iskazali interes za ulazak u 2. generaciju timova. Dana je psihologijska preporuka da se obratiti pažnja na dosadašnje uspjehe potencijalnih polaznika, tj. da se uzmu u obzir njihove biografije.

Krajem listopada Rijeka domaćin Start up konferencije
U organizaciji Odjela gradske uprave za poduzetništvo i Zavoda za informatičku djelatnost Rijeka će 29. i 30. listopada ove godine biti domaćin Start up konferencije. Riječ je o manifestaciji čiji je cilj animacija sudionika projekta Start up Rijeka i podizanja start up poduzetničke kulture mladih. Grad Rijeka osigurat će prostor Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i svu tehničku opremu za održavanje Konferencije kao i sredstva u iznosu od 37.500,00 kuna. Jedan od pratećih događaja konferencije bit će “hackathon”, koji će se održati 19. listopada 2013. u prostoru Start up-a u Ružićevoj 14, na temu “Unapređivanje društva”. Za to će Grad osigurati tri nagrade (3x iPad mini) u ukupnom iznosu od 7.957,53 kuna, za članove tima koji ponude najbolje mobilno rješenje. O najboljim mobilnim rješenjima, kao predstavnik Grada u Komisiji, odlučit će Nenad Lazarić.

8. kolegij 2013 4

Financijska potpora projektu Udruge Delta “Mislim globalno djelujem lokalno- Dan akcije 2013.”

Pročelnica Ureda Grada Verena Lelas Turak izvijestila je o realizaciji projekta Udruge Delta “Mislim globalno, djelujem lokalno– Dan akcije 2013.” s temom “Europsko građanstvo” kojega će Grad Rijeka sufinancirati iznosom od 25.000,00 kuna, dok će Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke ovom događanju pružiti tehničku potporu. Dan akcije održat će se 12. studenoga od 9 do 19 sati kada će 70-tak srednjoškolaca podijeljenih u sedam grupa, uz trenere Udruge DELTA u uredima Grada Rijeke osmišljavati projekte na temu “Europsko građanstvo”. Pritom će im na raspolaganju biti telefoni, računala, printeri i materijal koji im je potreban. Grad Rijeka već osmu godinu u suradnji s riječkom Udrugom Delta i zagrebačkom Udrugom GONG provodi Projekt “Mislim globalno, djelujem lokalno– Dan akcije”. “Svaka grupa na kraju će prezentirati svoj projekt, a onda će među sobom izabrati onaj najbolji koji će se i provoditi”, kazala je Lelas Turak. Podsjetimo kako je cilj ovoga projekta pružanje mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina razvijanje sposobnosti potrebne za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

Prihvaćen prijedlog odluke o dodjeli Književne nagrade Drago Gervais
Književna nagrada Drago Gervais, kazao je pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar, utemeljena prije 52 godine u počast književniku Dragi Gervaisu, dodjeljuje se za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva i to svake druge godine, u dvjema kategorijama (za najbolje neobjavljeno književno djelo i za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja). U kategoriji najboljeg neobjavljenog rukopisa predložen je naslov Štakorbar autora pod šifrom Vilica tj. Željka Špoljara, dok je u kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika predložena knjiga Barka na vezu, zbirka pjesama autora Nikole Kraljića, objavljena 2012. g. u izdanju Naklade Lukom i Centra za kulturu Općine Omišalj, što je i prihvaćeno. Nagrada se sastoji od novčanog iznosa (u svakoj kategoriji je 20.000 kn netto) i posebnog priznanja, u obje kategorije te u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela autoru pripada pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke. Nagrada će dobitnicima biti uručena 25. listopada ove godine na prigodnoj svečanosti u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, a istoga dana u večernjim satima u prostoru Gradske