Grad Rijeka od 2012. godine u svojim školama provodi vrlo popularan program „Moja Rijeka“ sa idejom pružanja našim malim sugrađanima mogućnosti stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranja pozitivnog emocionalnog odnosa učenika prema njihovom neposrednom okruženju.

Program „Moja Rijeka“ provodi se kao izvannastavna aktivnost.

Jedan od dokaza njegove uspješnosti jest i njegovo uvrštavanje u Strategiju razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine. Ondje je kao jedan od strateških ciljeva određeno uvođenje edukativnog programa “Moja Rijeka” u sve riječke osnovne škole čime se planira razvijati odnos učenika prema gradu i njegovu identitetu, a uvođenjem odgojnog programa u osnovne škole koji će promicati nenasilje, toleranciju i solidarnost, razvijati kod učenika temeljne ljudske vrijednosti.

Ovim se zanimljivim i originalnim programom vrlo uspješno potiče učeničko jezično i stvaralačko izražavanje vezano uz brojne povijesne, geografske, umjetničke, kulturne i sportske znamenitosti Grada Rijeke. Do sada su u programu mogli sudjelovati učenici 5. i 6. razreda osnovnih škola Grada no upravo je brojnosti gradskih znamenitosti i želje za nastavkom Programa, on proširen s još jednim priručnikom namijenjenom učenicima 7. i 8. razreda te od školske 2014./2015. godine i ovi, nešto stariji učenici, mogu sudjelovati u provedbi programa.

Oba Priručnika za zavičajnu nastavu „Moja Rijeka sadrže po 33 različite lekcije te su prevedeni na talijanski jezik u svrhu približavanja njegovog sadržaja učenicima talijanske nacionalne manjine. Također, vrijedi istaknuti da su priručnici bogato ilustrirani sukladno uzrastu ciljane populacije te opremljeni didaktičko-metodičkim sastavnicama koje upućuju na način obradbe sadržaja, istraživačke i stvaralačke poticaje i smjernice, a unutar svake jedinice sadržan je i niz korespondentnih sastavnica kojima se upućuje na interdisciplinarnost.

Oba priručnika je izradio isti tim stručnjaka: autor tekstova je Velid Đekić, autorica metodičkog dijela priručnika je Karol Visinko, ilustracije u priručnicima je izradio Ivan Mišković dok je fotografije prikupio i obradio Ivan Vranjić koji je ujedno i grafički urednik priručnika te autor web stranice na kojoj su predstavljeni sadržaji priručnika. Priručnici su također lektorirani od strane Gordane Ožbolt te prevedeni na talijanski jezik. Prijevod je učinila Melita Sciucca, a lekturu talijanskih tekstova Patrizia Pitacco.

Cjelokupni program financira se u potpunosti iz proračuna Grada Rijeke.

Učitelji mogu, s obzirom na dinamiku obrade pojedinih nastavnih jedinica i interese učenika, među trideset i tri teme sadržane u svakom pojedinom priručniku odabrati one koje će obraditi u jednoj nastavnoj godini. Teme obuhvaćaju raznovrsne elemente koji definiraju grad, a među njima se nalaze informacije o zemljopisnom položaju Rijeke, prirodnom i kulturnom okruženju, sportu i napose bogatoj gradskoj povijesti.