Učenicima s teškoćama integriranim u redovna razredna odjeljenja u osnovnim školama podršku pružaju pomoćnici u nastavi. U skladu sa svojim proračunskim mogućnostima i idejom inkluzivnog obrazovanja, Grad Rijeka bio je jedan od prvih gradova u Republici Hrvatskoj koji podupire uključivanje velikog broja pomoćnika u nastavi u rad s djecom s teškoćama.

Grad Rijeka financira i stručno prati rad pomoćnika u nastavi od školske 2008./2009. godine, a od školske 2014./2015. sredstva za zapošljavanje pomoćnika osiguravaju se i iz Europskog socijalnog fonda, ali, kao i svih ovih godina, i iz proračuna Grada Rijeke. Naime, svi učenici imaju pravo na kvalitetno obrazovanje uključujući i učenike s teškoćama koji predstavljaju posebno ranjivu skupinu.

U riječkim osnovnim školama trenutno je integrirano oko 545 učenika s teškoćama u redovan odgojno obrazovni sustav. Neki od tih učenika pored savladavanja nastavnog programa imaju i niz drugih potreba koje nastavnik nije uvijek u mogućnosti zadovoljiti. Upravo tim učenicima želimo osigurati pomoćnika u nastavi čime ćemo doprinijeti kvaliteti integracije u razredu.

Pomoćnik predstavlja neposrednu potporu učeniku, a posredno potporu učitelju te ostalim učenicima u razredu, no pritom nije zamjena za druge oblike pomoći. Uključivanjem pomoćnika u nastavu povećava se socijalna uključenost i olakšava integracija učenika s teškoćama u školama, no treba skrenuti pažnju na važnost donošenja podzakonskih propisa u ovoj domeni, koji će detaljno razjasniti pitanja vezana uz uvođenje pomoćnika, jer se radi o osjetljivoj domeni u kojoj je još uvijek puno stvari na nacionalnoj razini nedorečeno i podložno različitom tumačenju te primjeni u praksi. Propisi koji su u najavi moraju definirati ovo područje te pružiti mogućnost uvođenja pomoćnika svakom djetetu kojem to zaista i treba, kao i precizno razgraničiti slučajeve u kojima dijete ima primjeren oblik obrazovanja, međutim podrška pomoćnika nije potrebna.

Grad Rijeka već niz godina osigurava sredstva i za romskog pomagača, kao i za pomoćnika za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, koji učenicima romske nacionalne manjine pomažu u u svladavanju školskog gradiva te pisanju zadaća. Ovakav oblik podrške učenicima i njihovim obiteljima pomaže u uključivanju i lakšem razumijevanju i prihvaćanju škole.