U školskoj 2023./2024. pomoćnike u nastavi imat će svi učenicima s teškoćama integriranim u redovna razredna odjeljenja riječkih osnovnih škola za koje je iskazana potreba. Sredstva za rad pomoćnika u najvećem dijelu se osiguravaju putem EU fondova.

Tako će se sredstvima dobivenim putem EU fondova zaposliti čak 93 pomoćnika koji će raditi sa 110 učenika riječkih osnovnoškolskih ustanova.

Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka donio je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na 41. gradonačelnikovom kolegiju.

Osim putem javnog poziva u okviru sredstava Europskog socijalnog fonda, pomoćnici u nastavi se financiraju i putem javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja za udruge te iz proračunskih sredstava osnivača. Grad Rijeka kao osnivač gradskih škola dužan je donijeti odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi neovisno o načinu financiranja.

Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Pomoćnik predstavlja neposrednu potporu učeniku, a posredno potporu učitelju te ostalim učenicima u razredu, no pritom nije zamjena za druge oblike pomoći. Uključivanjem pomoćnika u nastavu povećava se socijalna uključenost i olakšava integracija učenika s teškoćama u školama.

RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćamaInkluzivno obrazovanje u riječkim osnovnim školama

Inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama Grada Rijeke započelo je 2008. godine kada je sredstvima iz gradskog proračuna osigurano 6 pomoćnika u nastavi. Od tada je broj pomoćnika u nastavi bio u porastu, ali uvijek u skladu s potrebama iskazanim od strane stručnjaka u osnovnim školama Grada Rijeke.

Od 2014. inkluzivno se obrazovanje u Rijeci provodi kroz EU projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“. Od tada pa sve do danas, broj pomoćnika kontinuirano raste te je danas u Rijeci pravo na pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika osigurano svim učenicima kojima je takav oblik podrške potreban.

Sredstva iz EU fondova osigurana su temeljem Otvorenog poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

esf-op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-logo-prigodni-boja