Na inicijativu Grada Rijeke, Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, jučer je održan okrugli stol na kojem su stručnjaci iz područja odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama konstruktivno raspravljali o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Zaključci s okruglog stola biti će objavljeni kao objedinjeni komentar na e-Savjetovanju o Nacrtu prijedloga Pravilnika.

Naime, riječ je o iznimno važnom dokumentu izrađenom i upućenom na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, kojim se područje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika po prvi  puta stavljeno u kontekst Zakona o osobnoj asistenciji, što donosi čitav niz promjena u reguliranju ovog  vrlo osjetljivog i svakako jednog od najvažnijih u području inkluzivnog obrazovanja. Stoga se od ovoga provedbenog akta očekuje da pruži odgovore na niz pitanja koja će se pojaviti u praksi.

Okrugli stol o prijedlogu Nacrta prijedloga pravilnika o pomoćnicima u nastaviUnatoč podršci da se taj akt donese, sudionici okruglog stola jednoglasno su se složili kako je Nacrtom prijedloga Pravilnika nedovoljno definirano područje pružanja potpore tijekom odgojno-obrazovnog procesa, prvenstveno u smislu radnih prava i obaveza pomoćnika u nastavi te omogućavanja prava na podršku pojedinom učeniku. Također, složili su se i da su neke odredbe postojećeg Pravilnika bitno bolje definirale ovo područje te da se stavljanjem pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u kontekst Zakona o osobnoj asistenciji, a time i u sustav socijalne skrbi, narušavaju brojna već do sad stečena prava i nema naznaka za njihovim poboljšanjem.

Pored navedenog, sudionici okruglog stola upozorili su na brojne teškoće u provedbi ovog dokumenta, uzrokovane ne samo nedovoljno definiranim i nejasnim odredbama, nego i činjenicom da se donosi kasno što će utjecati na  i donošenje niza provedbenih propisa koji tek trebaju uslijediti.

Okrugli stol o prijedlogu Nacrta prijedloga pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komuni (Naime, prema dostupnom Godišnjem planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za postupke financirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, javni poziv za financiranje projekata osiguravanja PUN/SKP planiran je za svibanj ove godine, a ne vidimo realnu mogućnost da do tada bude donesen niz provedbenih akata nužnih za definiranje i ujednačavanje prakse na razini RH. Sudionici su napomenuli i skrenuli pažnju stručnoj i široj javnosti na važnost dinamike provedbe te uputili službeni apel da se sve aktivnosti okončaju do kraja nastavne godine, kako bi se niz pripremnih aktivnosti mogao odraditi na nadolazeću školsku godinu.

Ono što također nedostaje, a što bi nedvosmisleno predstavljalo najveći iskorak u području osiguravanja podrške PUN/SKP učenicima u RH, svakako bi bilo ujednačavanje prakse zapošljavanja te osiguravanje financijskih i materijalnih prava od strane države. Da je postojala ozbiljna namjera u intervenciji u ovom području, to se moglo urediti dodavanjem naziva radnog mjesta u Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, jedan je od zaključaka s okruglog stola.

U svakom slučaju, nedorečen prijedlog Pravilnika ostavlja mogućnost potenciranja već i ovako velikog broja prisutnih teškoća koje primarno proizlaze  iz nedovoljno i nejasno neujednačenih propisa kao i procedura u praksi.

RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćamaNa okruglom stolu sudjelovali su predstavnici pomoćnika u nastavi, riječkih osnovnih škola, socijalni pedagozi, predstavnici Agencije za odgoj, nadležnog Upravnog odjela Primorsko-goranske županije, županijske Udruge gluhih i nagluhih osoba, te predstavnici gradskog Upravnog odjela zaduženi za odgoj, obrazovanje i mlade koji prati područje obrazovanja učenika s teškoćama i ima bogato iskustvo u provedbi projekata iznad državnog pedagoškog standarda u toj sferi.

Okrugli stol je održan u sklopu EU projekta RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama. Sredstva za projekt osigurana su temeljem Otvorenog poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.