Uvođenjem Građanskog odgoja u osnovne škole Grad Rijeka promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost te namjerava  kod učenika razvijati ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštovanju ljudskih prava kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

Grad Rijeka od školske godine 2016./2017. učenicima viših razreda osnovne škole omogućava pohađanje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje.

Za navedeni program Grad Rijeka je izradio i priručnik za učenike.

Građanski odgoj provodi se po modelu iznimno uspješnog programa „Moja Rijeka“, kao izvannastavna aktivnost.

Nastava Građanskog odgoja u riječkim se školama izvodi jednom do dva puta tjedno, s maksimalnim fondom od 70 sati godišnje i to u višim razredima (5. do 8. razred). Predmet se uvodi postupno, na način da prvo ulazi u pete razrede, s planiranim nastavkom provođenja do kraja osnovnoškolskog obrazovanja.

Priručnik za učenike “Učenik građanin”

U školskoj godini 2015./2016. provedene su pripremne radnje za realizaciju ovog programa. Izrađen je priručnik za učenike koji obuhvaća sve dimenzije Građanskog odgoja i obrazovanja, a teme oblikuje na adekvatan i učenicima blizak i zanimljiv način. Priručnik je 2017. godine unaprjeđen, sukladno preporukama koje su proizašle iz evaluacije prve, eksperimentalne, godine provedbe.

 

To je prvi takav priručnik u Hrvatskoj, u čiju su izradu uključeni brojni sudionici, od organizacija civilnog društva i Filozofskog fakulteta do učitelja-provoditelja programa i škola. Zainteresirani učitelji-provoditelji prethodno prolaze edukaciju kojom im se omogućava uspješno obrazovanje učenika o temama važnim za društvenu i političku participaciju, ljudska prava, međuljudske odnose, održivi razvoj, pa i zaštitu potrošača.

Ciljevi programa

S obzirom na to da se danas susrećemo s niskom razinom političke pismenosti mladih, postojanjem nedemokratskih stavova, jačanjem netolerancije i isključivosti te nedostatkom znanja i vještina potrebnih za svakodnevni život,  uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u riječke škole treba među ostalim poslužiti i kao poticaj nadležnom ministarstvu da se taj predmet uvede u obrazovni sustav svih škola.

Cilj uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja je potaknuti mlade na veću participaciju u zajednici, poštivanje različitosti, preuzimanje aktivne uloge u zagovaranju ljudskih prava, održivog razvoja i općenito demokratizacije društva.

Građanski odgoj i obrazovanje jedan je od temeljnih stupova demokratskog društva, pa bi se njegovo implementiranje u formalni obrazovni sustav trebalo smatrati nužnošću jer na taj način postaje lako dostupno svim učenicima i time omogućuje da i oni postanu odgovorni i aktivni članova društva. Važna dimenzija Građanskog odgoja i obrazovanja jest poučavanje mladih kako stečena znanja i vještine primijeniti u svakodnevnom životu, nakon završetka škole. Istraživanja pokazuju kako mnogi ne znaju razliku između tekućeg i žiro računa, ne znaju kako se nositi s razvodom roditelja, kome se, i na koji način obratiti ako su njihova prava povrijeđena. Građanski odgoj i obrazovanje trebao bi između ostalog odgovoriti na ove probleme.