Učenici, koji pohađaju izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje u pratnji svojih nastavnica posjetili su Grad Rijeku.

Tamo ih je dočekala savjetnica pri Odsjeku za odgoj, obrazovanje i mlade Anita Ladišić koja im je održala kratko predavanje o funkcioniranju Gradskog vijeća i gradske uprave te predstavila načine na koje mogu biti aktivni građani – postavljajući pitanja gradonačelniku ili gradskoj upravi, prateći sjednice Gradskog vijeća online ili pak prisustvujući kao gosti sjednicama Gradskog vijeća.

Učenici su „glumili“ gradske vijećnike za govornicom i upoznali se s njihovom ulogom u donošenju važnih odluka za naš grad.

Posjet učenika OŠ Zamet u sklopu nastave GOO

Učenici su imali priliku saznati više o načinu na koji odlučuje Gradsko vijeće

Učenici su imali  mnoštvo pitanja o načinu funkcioniranja gradske uprave te su zaključili kako bi voljeli ponovno posjetiti Gradsku vijećnicu inastaviti istraživati načine na koje mogu sudjelovati u razvoju i unapređenju svoje zajednice.

Ovaj posjet bio je dragocjeno iskustvo za sve sudionike jer su na praktičan način mogli doživjeti kako funkcionira lokalna samouprava te su osvijestili važnost građanskog angažmana i aktivnog sudjelovanja u društvu. Savjetnica Ladišić je izrazila zadovoljstvo interesom i entuzijazmom učenika te istaknula važnost ovakvih edukativnih posjeta u poticanju djece i mladih na odgovorno građanstvo.

Učenici su Grad Rijeku posjetili u pratnji svojih nastavnica Irene Budiše, Nine Cuculić i Orjene Stefani-Marečić.