Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Cjelodnevna nastava predstavlja specifičan oblik ovog programa, osmišljen kao kombinacija razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno.

Grad Rijeka stekao je status “Grada prijatelja djece” zahvaljujući programima namijenjenim najmlađim građanima – djeci i mladima. Programi produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, gdje djeca na prirodan način stječu ključna znanja i razvijaju univerzalne vještine, zasigurno su jedni od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji takvi programi.

Definirani kao javna potreba za koju se sredstva mogu osigurati u proračunu jedinica lokalne samouprave, programi produženog boravka i cjelodnevne nastave predstavljaju “nadgradnju” minimalnog Državnog pedagoškog standarda za djecu nižih razreda osnovne škole (od 1. do 4. razreda).

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.

Cjelodnevna nastava predstavlja specifičan oblik ovog programa, osmišljen kao kombinacija razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno (u pravilu od 8,00 do 16,00 sati).

Ciljevi programa rada i organizacije slobodnog vremena u produženom boravku i cjelodnevnim odgojno-obrazovnim odjelima su:

  • omogućiti djetetu život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj njegove/njezine cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala;
  • omogućiti razvoj djeteta kao socijalnog bića – tijekom cjelodnevnog boravka u školi, tj. razrednom odjelu, uz stalnu prisutnost socijalne interakcije što omogućuje razvoj i unapređenje socijalnih vještina djeteta;
  • pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Organizirano slobodno vrijeme kao sastavni dio života u PB-a i CN-a implementirano je i integrirano u redovni nastavni plan i program. Jedan od glavnih ciljeva i zadataka tijekom organiziranog slobodnog vremena učenika bio je zadovoljiti i razvijati vještine, interese, sklonosti i težnje za samostalnom i konstruktivnom aktivnošću i stvaralaštvom u svim područjima ljudske djelatnosti. Stoga se organizirano slobodno vrijeme u PB i CN ostvarivalo u pet područja aktivnosti:

  • jezično-komunikacijske aktivnosti,
  • kulturno-umjetničke aktivnosti,
  • prirodoslovno-matematičke aktivnosti,
  • sportsko-rekreativne aktivnosti,
  • ostale aktivnosti iz djelokruga dječjih prava, zaštite zdravlja, zaštite u prometu i sl., ovisno o specifičnostima i mogućnostima svake škole

Potreba za ovakvim programima rezultat je trendova suvremenog obiteljskog života, u kojem poslovne obveze obaju roditelja postavljaju pred škole zahtjev preuzimanja sve veće uloge u brizi, obrazovanju i odgoju svojih učenika. S druge strane, učenici školu percipiraju kao svoj drugi dom, a ne samo kao mjesto stjecanja znanja. Osim toga i sam proces učenja postaje zanimljiviji u kombinaciji s organiziranim slobodnim vannastavnim aktivnostima. U konačnici, škola postaje mjesto zanimljivog i zabavnog učenja, gdje su učenici potpuno zbrinuti tijekom cijelog radnog dana. Time je školi omogućeno i kvalitetno ostvarivanje ciljeva Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS-a).

U Program PB-a i CN-a je u našem gradu po školskoj godini u prosjeku uključeno 2100 učenika.

Program PB-a i CN-a se sufinancira na način da se dio rashoda osigurava u Proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji.

Sudjelovanje od strane roditelja u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja koji izvodi program od prvog do četvrtog razreda, ovisno o ostvarenom dohotku po članu kućanstva, iznosi 100,00 kn, 180,00 kn ili 320,00 kn mjesečno za 10 mjeseci ostvarivanja programa.

Roditelji s prebivalištem izvan grada Rijeke plaćaju 450,00 kuna mjesečno za deset mjeseci ostvarivanja Programa od prvog do četvrtog razreda.