Gradonačelnik Vojko Obersnel održao je svoj posljednji kolegij u ovom mandatu na kojem je govorio o kakvoći mora u Rijeci pred sezonu kupanja, upisima u dječje vrtiće More, Rijeka i Sušak, mjerama pomoći zakupnicima te mogućnosti ponovnog ukopa kućnih ljubimaca.

Na početku kolegija gradonačelnik Obersnel zahvalio je svim predstavnicima medija koji su kolegije pratili prethodnih četiri godine, a neki od njih i duže.

Nastavak mjera pomoći zakupnicima poslovnih prostora Grada Rijeke i za mjesec svibanj

Budući je razvidno da se pandemija Korona virusa nastavlja, gradonačelnik je donio odluku o nastavku mjera pomoći u vidu umanjenja/oslobađanja zakupnine za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2021. godine. Riječ je o mjerama pomoći za zakupnike – neprofitne organizacije kojima je obustavljena djelatnost, a koji su oslobođeni plaćanja zakupnine, zatim mjere pomoći za zakupnike – članske organizacije kojima nije obustavljena djelatnost kojima se odobrava umanjenje za mjesec svibanj 2021. godine u iznosu od 30%.

S ciljem da se zakupnicima poslovnih prostora Grada Rijeke a kojima je omogućen rad osiguraju uvjeti da prebrode otežane uvjete poslovanja, nastavlja se s mjerama pomoći u vidu umanjenja zakupnine za mjesec svibanj 2021. godine. Zahtjevi za umanjenje plaćanja zakupnine podnosili bi se, kao i u prethodnom razdoblju isključivo putem ONLINE obrasca s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom kao dokazom smanjenja prometa.

Kako će biti dalje, ovisit će o epidemiološkim mjerama, ali i o tome što će odlučiti novi gradonačelnik. U svakom slučaju, mjere koje poduzimamo značajno će utjecati na smanjenje porihoda proračuna, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Upisi u vrtiće More, Rijeka i Sušak

Prijave za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za sva tri gradska vrtića zaprimat će se u razdoblju od 7. do 11. lipnja 2021. godine putem e-obrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke ili elektronske pošte odnosno preporučene pošiljke na adresu vrtića. Prijava za upis podnosi se samo za jedan odabrani Centar predškolskog odgoja.
Privremeni rezultati prijava za upis, odnosno Lista reda prvenstva objavit će se na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči 29. lipnja 2021. godine, dok će konačni rezultati upisa biti objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči 12. srpnja 2021. godine. Očekuje se da će biti osigurano oko 700 mjesta.

Sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u Gradu Rijeci za školsku 2021./2022. godinu

Grad Rijeka u gradskim osnovnim školama predviđa nastavak provođenja Produženog boravka te Cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada za učenika od 1. do 4. razreda u 23 škole čiji je osnivač Grad Rijeka te u dvije osnovne škole drugih osnivača u narednoj školskoj godini. Formirat će se ukupno 82 skupine razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada. Program bi provodilo 82 učitelj/ica za koje će Grad Rijeka osigurati dio sredstava za plaće, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Sredstva za sufinanciranje Programa u prvom obrazovnom razdoblju školske 2021./2022. godine u ukupnom iznosu od 1.919.000,00 kn osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu. Za nastavak sufinanciranja u drugom obrazovnom razdoblju sredstva će se planirati u Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu.

Roditelj odnosno staratelj-korisnik usluga produženog boravka/cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada za učenika I., II., III. i IV. razreda koji ima prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluje u cijeni Programa za dio troškova, ovisno o visini prihoda, u rasponu od 100,00,180,00, odnosno 320,00 kuna mjesečno. Roditelj odnosno staratelj korisnik usluga produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada za učenika koji nema prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluje u cijeni Programa u iznosu od 450,00 kn mjesečno.

KD Kozala će ponovno omogućiti ukop kućnih ljubimaca na groblju u Ulici Lukovići

Groblje kućnih ljubimaca u naselju Lukovići u Rijeci formirano je početkom 20. stoljeća i jedno je od najstarijih u Europi, a služilo je za ukapanje kućnih ljubimaca. S obzirom na to da je Zakonom o veterinarstvu zabranjeno ukapanje kućnih ljubimaca (koji nisu kremirani) KD Kozala je prestalo s ukopima kućnih ljubimaca. Brigu o groblju preuzeo je Grad Rijeka, a površina groblja je očišćena i hortikulturno uređena.
Kako je pojasnio gradonačelnik, zbog sve većeg interesa vlasnika kućnih ljubimaca odlučeno je da se navedeno groblje iznova koristi za ukope kućnih ljubimaca koji su kremirani. U tu će se svrhu postojeće groblje proširiti na prostor susjedne parcele na kojem se trenutno nalazi agility park za kućne ljubimce. KD Kozala d.o.o. naručilo je izradu projekta uređenja zelene površine cca 500 m² namijenjene za pohranu urni s posmrtnim ostatcima kućnih ljubimaca. Urne će se pokapati u zemlju odnosno u ukopanu betonsku kazetu ili pretince. Planirano je sveukupno 173 ukopna mjesta.  Uređenje i opremanje groblja kućnih ljubimaca bit će realizirano do prve polovice srpnja dovršetkom čega se mogu očekivati prvi ukopi.

S obzirom na to da se u dogledno vrijeme planira dovršiti i izgradnja krematorija na Centralnom groblju Drenova za kremiranje pokojnika, KD Kozala d.o.o. je pri Trgovačkom sudu u Rijeci registriralo dopunu djelatnosti za kremiranje pokojnika, kao i za upravljanje grobljem za kućne ljubimce, kremiranje i ukop kućnih ljubimaca i njihovih posmrtnih ostataka, prijevoz mrtvih kućnih ljubimaca i njihovih posmrtnih ostataka.

More na riječkim plažama u 2020. g. izvrsne kakvoće

Praćenje kakvoće mora na morskim plažama obavlja se od 15. svibnja
do 30. rujna svake godine, najmanje svakih petnaest dana u razdoblju ispitivanja.
Na temelju rezultata praćenja kakvoće mora određuju se pojedinačne, godišnje i konačne ocjene.  Na temelju pojedinačne ocjene more se razvrstava kao izvrsno, dobro i zadovoljavajuće, dok se na temelju godišnje i konačne ocjene more razvrstava kao izvrsno, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. Kakvoća mora tijekom mjerenja u 2020. godini na većini riječkih plaža (92,72%) ocjenjena je pojedinačnom ocjenom izvrsno. More s riječkih plaža dobilo je sljedeće godišnje ocjene: 90,91% uzoraka je izvrsne kakvoće, a samo 9,09% dobre kakvoće (Kantrida – Vila Nora i Kantrida – istok). Godišnje ocjene zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće nije dobila nijedna riječka plaža.
Najproblematičnije riječke plaže tj. one koje imaju povećano mikrobiološko
opterećenje prethodnih su godina bile plaže na području Kantride, na obalnoj liniji od plaže Dom umirovljenika do Rekreacijskog centra 3. Maj. U sezoni 2020. kakvoća mora na tom području značajno se poboljšala u odnosu na prethodne godine. Samo dvije lokacije ocjenjene su godišnjom ocjenom dobro (Kantrida – istok i Kantrida – Vila Nora), dok je ostalih sedam bilo izvrsne kakvoće.

Plaža za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj i plaža Ploče i dalje su zadržale svoj status nositelja Plave zastave – najpriznatijeg međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša mora i priobalja s glavnim ciljem održivog upravljanja i gospodarenja morem i obalnim pojasom.
Kako je naglasio gradonačelnik izgradnjom novih 200 km kanalizacije i novog pročišćivaća u okviru EU projekta kojeg provodi KD Čistoća, u narednim će godinama kakvoća mora biti još bolja.

Nagrade učenicima i mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj godini 2019./2020

Grad Rijeka će i ove godine odgojno obrazovne radnike – mentore učenika koji su školske godine 2019./2020. postigli jedno od prva tri mjesta na međunarodnoj razini
natjecanja nagraditi godišnjom novčanom nagradom u visini 3.000,00 kn za prvo, 2.500,00 za drugo i 2.000,00 kn za treće mjesto njihovih učenika. Mentorima učenika koji su iste školske godine postigli jedno od prva tri mjesta na državnoj razini natjecanja, susreta i smotri, nagradit će se novčanom nagradom u visini 1.500,00 kn za prvo, 1.000,00 kn za drugo i 500,00 kn za treće mjesto njihovih učenika.

Učenicima koji su u školsko godini 2019./2020. osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj i međunarodnoj razini natjecanja susreta i smotri dodijelit će se nagrade u vidu pisanog priznanja i prigodnih poklona, dok će se za postignuće ekipe koja broji šest i više učenika dodijeliti zajednička plaketa za ustanovu.

Informacija o održavanju 22. manifestacije Fiumanka 2021

Posljednjih dvadeset godina Fiumanka se razvila u prepoznatljivu i tradicionalnu lipanjsku gradsku, sportsko – rekreativnu i zabavnu manifestaciju u Rijeci koja se održava u Danima zaštitnika grada, sv. Vida. U nadi da će epidemiološka situacija to omogućiti, 22. Fiumanka će se u Rijeci održati od 11. do 13. lipnja 2021. godine. Organizatori su manifestacije Jedriličarski klub MAXI i Agencija 2. mjesto koji će sve aktivnosti i programe nastojati uskladiti s epidemiološkim okolnostima.
Grad Rijeka će i ove godine biti pokrovitelj nad tom manifestacijom, a njenu će realizaciju financijski poduprijeti sa 70.000,00, uz druge organizacijske i tehničke usluge.

Nepovratna subvencija organizatoru nautičkog sajma na području grada Rijeke

Sektor nautike važan je dio turističke ponude grada Rijeke pa će se i ove godine raspisati Javni poziv za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru sajamske manifestacije – nautičkog sajma na području grada Rijeke u 2021. godini, za što će se iz Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu osigurati 50.000,00 kuna.
Sajam će se održati u rujnu ove godine.