U riječkim osnovnim školama u školskoj 2022./2023. program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda bit će organiziran u 82 skupine.

Nakon analize potreba pojedinih škola, a sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada, u novoj školskoj godini organizirat će se ukupno 82 skupine produženog boravka, odnosno razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada. Radi se o istom broju skupina, odnosno razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada koji je organiziran i protekle školske godine.

U 21 školi organizirat će se skupine produženog boravka, u 3 škole razredni odjeli cjelodnevne nastave, a u 1 školi mješovito, i skupine produženog boravka i razredni odjeli cjelodnevne nastave. Također, formirat će se 62 skupina produženog boravka i 20 razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada.

Program će biti organiziran u OŠ-SE Belvedere (2 skupine), OŠ Brajda (3 skupine), OŠ Centar (1 skupina), OŠ-SE Dolac (5 skupine), OŠ Eugen Kumičić (3 skupine), OŠ Fran Franković (4 skupine), OŠ-SE Gelsi (6 skupina), OŠ Gornja Vežica (3 skupine), OŠ Ivana Zajca (3 skupine), OŠ Kantrida (4 skupine), OŠ Kozala (4 skupina), OŠ Nikola Tesla (8 skupina), OŠ Pećine (2 skupine), OŠ Pehlin (3 skupine), OŠ Podmurvice (3 skupine), OŠ-SE San Nicolo (3 skupine), OŠ Srdoči (5 skupine), OŠ Škurinje (2 skupine), OŠ Trsat (2 skupine), OŠ Turnić (3 skupine), OŠ Vežica (3 skupina), OŠ Vladimir Gortan (3 skupine), OŠ Zamet (5 skupina) te u dvjema osnovnim školama drugih osnivača: Osnovnoj waldorfskoj školi (1 skupina) i Katoličkoj osnovnoj školi “Josip Pavlišić“ (1 skupina).

Temeljem ispitivanja interesa roditelja u slijedećoj školskoj godini za ove Programe zainteresirano je 2091 učenika, od čega je 1889 učenika ili 90 % s prebivalištem na području grada Rijeke i 202 učenika ili 10 %  iz drugih jedinica lokalne samouprave. Time bi ovim programima moglo biti obuhvaćeno oko 56 % učenika razredne nastave, a što je sličan postotak obuhvata kao i prethodnih školskih godina. Uspješnost programa moguće je gledati u odnosu na obuhvat ciljane skupine, pa obzirom da se već niz godina u gradu Rijeci održava visok postotak obuhvata učenika ovim Programima Odjel za odgoj i školstvo smatra da bi se time uspješno osigurao kvalitetan sustav odgojno-obrazovnog rada s djecom mlađe školske dobi u vremenu dok roditelji rade.

Točan broj učenika obuhvaćenih ovim programima znat će se nakon završenih upisa koje provode osnovne škole, a koji je trenutno u tijeku. Sukladno Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/0840/09 i 29/10), prednost imaju učenici s upisnog područja škole prema sljedećem redu prvenstva: učenik čija su oba roditelja zaposlena, učenik zaposlenog samohranog roditelja, učenik roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, učenik iz obitelji s troje ili više djece školske dobi, učenik s teškoćama u razvoju, učenik uzet na uzdržavanje, učenik roditelja koji prima dječji doplatak.

Program bi provodilo ukupno 82 učiteljica za koje će Grad Rijeka osigurati dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učiteljicu razredne nastave po skupini učenika.

Cijena za roditelja-korisnika ove usluge sukladno Odluci uključuje troškove prehrane te troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti. (za koje cijenu utvrđuje školski odbor pojedine škole) te dio troškova za rad učitelja koji izvodi program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (za koje cijenu utvrđuje gradonačelnik).

Dio troškova za rad učitelja roditelji učenika koji ima prebivalište na području Rijeke plaćaju tijekom deset mjeseci školske godine ovisno o dohotku po članu kućanstva, od 100 do 320 kuna mjesečno. Za drugo dijete cijena se smanjuje za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete roditelji ne plaćaju troškove rada učitelja.

Za učenike koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke iznos sufinanciranja rada učitelja iznosi 450 kuna mjesečno.

Učenicima slabijeg imovinskog statusa Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb odobrava besplatan ručak i užinu u produženom boravku ili cjelodnevnoj nastavi te podmiruje dio troškova rada učitelja. Zahtjevi građana za podmirenje troškova marende u OŠ i prehrane u produženom/cjelodnevnom boravku u OŠ zaprimaju se do 16. rujna.

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Cjelodnevna nastava predstavlja specifičan oblik ovog programa, osmišljen kao kombinacija razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno. Više o programu produženog boravka i cjelodnevne nastave.

Produženi boravak i cjelodnevno odgojno-obrazovni rad postali su jedan od znakova prepoznatljivosti Grada Rijeke, koji je započeo s njihovim sufinanciranjem od školske 1996./97. godine u vrijeme kada ih je prestalo sufinancirati nadležno Ministarstvo. Tako Grad već 26 godine osigurava uvjete za provođenje ovih programa. Posljednjih godina na godišnjoj razini izdvaja cca 8 milijuna kuna za sufinanciranje plaća učitelja koji izvode te programe.

Za provedbu programa produženog boravka i cjelodnevne nastave od rujna do studenog u proračunu Grada Rijeke osigurano je 1,9 milijuna kuna, dok će se sredstva za provedbu programa od prosinca ove do lipnja sljedeće godine osigurati u proračunu za 2023. godinu.