U školskoj 2023./2024. godini u osnovnim školama u gradu Rijeci bit će organizirano 88 skupina i razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada, odnosno 69 skupina produženog boravka i 19 razrednih odjela cjelodnevne nastave.

Odlukom donesenom na 38. gradonačelnikovom kolegiju, Grad Rijeka će i u idućoj školskoj godini sufinancirati Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda.

„Nakon poziva nadležnog odjela, javilo se 25 škola sa zahtjevom da se formiraju skupine produženog boravka i cjelodnevne nastave u njihovim školama. Nakon analize zahtjeva te dodatno osiguranih sredstava u gradskom proračunu, predloženo je organiziranje 88 skupina odgojno-obrazovnog rada“, kazala je privremena pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Vlasta Linić.

Bit će organizirano šest skupina više nego u protekloj školskoj godini

Program će se provoditi u 25 osnovnih škola u Rijeci, od čega u 23 osnovne škole Grada Rijeke te dvije škole drugih osnivača: Katoličkoj osnovnoj školi “Josip Pavlišić“ te Osnovnoj waldorfskoj školi, i to u OŠ-SE Belvedere (2 skupine), OŠ Brajda (3 skupine), OŠ Centar (1 skupina), OŠ-SE Dolac (5 skupina), OŠ Eugen Kumičić (4 skupine), OŠ Fran Franković (5 skupina), OŠ-SE Gelsi (5 skupina), OŠ Gornja Vežica (4 skupine), OŠ Ivana Zajca (4 skupine), OŠ Kantrida (4 skupine), OŠ Kozala (4 skupine), OŠ Nikola Tesla (8 skupina), OŠ Pećine (2 skupine), OŠ Pehlin (3 skupine), OŠ Podmurvice (3 skupine), OŠSE San Nicolo (3 skupine), OŠ Srdoči (5 skupina), OŠ Škurinje (2 skupine), OŠ Trsat (3 skupine), OŠ Turnić (4 skupine), OŠ Vežica (4 skupine), OŠ Vladimir Gortan (3 skupine), OŠ Zamet (5 skupina), Osnovnoj waldorfskoj školi (1 skupina) i Katoličkoj osnovnoj školi “Josip Pavlišić“ (1 skupina).

„U odnosu na proteklu godinu, bit će organizirano šest skupina više. Nove skupine dobile su osnovne škole Fran Franković, Eugen Kumičić, Gornja Vežica, Trsat, Turnić i Ivan Zajc. Jedino je u OŠ-SE Gelsi došlo do umanjenja broja skupina, zbog manjeg broja djece u dogovoru sa školom, a za ta sredstva otvorena je nova skupina u OŠ Vežica. Vjerujem da su sve škole zadovoljene ovakvim načinom organizacije programa“, kazala je pročelnica Linić.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović je istaknuo kako se radi o hvalevrijednom programu.
„Program produženog boravka provodi se u 88 skupina, što je zavidan broj, a zavidan je i broj učenika koji je uključen u ovu aktivnost, koja je od iznimne važnosti za učenike i njihove roditelje“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Interes iskazalo 2240 učenika

Temeljem ispitivanja interesa roditelja u slijedećoj školskoj godini za ove Programe zainteresirano je 2240 učenika, od čega je 2038 učenika (91%) s prebivalištem na području grada Rijeke i 202 učenika (9%) iz drugih jedinica lokalne samouprave. Time bi ovim programima moglo biti obuhvaćeno oko  58% učenika razredne nastave, a što je sličan postotak obuhvata kao i prethodnih školskih godina. Uspješnost programa moguće je gledati u odnosu na obuhvat ciljane skupine, pa obzirom da se već niz godina u gradu Rijeci održava visok postotak obuhvata učenika ovim programima Grad Rijeka smatra da se time uspješno osigurao kvalitetan sustav odgojno-obrazovnog rada s djecom mlađe školske dobi u vremenu dok roditelji rade. Najviše zainteresiranih učenika je iz prvih razreda sa 734 učenika. Slijede, drugih razredi, i to 710 učenik, pa treći razredi sa 563 učenika i četvrti razredi sa 233 učenika.

Program će provoditi 88 učiteljica za koje će Grad Rijeka osigurati dio sredstava za rashode za zaposlene. Za sufinanciranje programa u prvom polugodištu u gradskom proračunu osigurano je 568.840,00 eura, a iznos za drugo polugodište planirat će se proračunom za 2024. godinu.

Roditelji plaćaju dio troška rada učitelja i trošak prehrane

Roditelji učenika snose drugi dio troškova za rad učitelja, i to na način da sukladno dohotku kućanstva plaćaju uslugu mjesečno 15, 25 ili 45 eura, dok se cijena za drugo dijete smanjuje za 30 %, za treće dijete za 60 %, a četvrto i svako sljedeće dijete u programu sudjeluje besplatno. Za roditelja učenika koji nema prebivalište na području Grada Rijeke cijena iznosi 65 eura mjesečno. Roditelji plaćaju uslugu tijekom deset mjeseci u godini, dok Grad Rijeka osigurava plaću za učitelje u dva ljetna mjeseca.

Sudjelovanje roditelja u trošku rada učitelja u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi

Također, osim u dijelu troškova za rad učitelja, roditelji sudjeluju i u troškovima prehrane te troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti. Za ove troškove usluge, cijenu utvrđuje školski odbor pojedine škole.

Valja napomenuti da u sklopu Socijalnog programa, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života odobrava subvenciju prehrane i za dio troškova rada učitelja koji izvodi ove programe za učenike slabijeg materijalnog statusa. Protekle školske godine ovu subvenciju po Odluci o socijalnoj skrbi koristilo je 390 djece, u što je Grad Rijeka dodatno uložio oko 267 tisuća eura.

Produženi boravak i cjelodnevno odgojno-obrazovni rad postali su jedan od znakova prepoznatljivosti Grada Rijeke, koji je započeo s njihovim sufinanciranjem od školske 1996./1997. godine u vrijeme kada ih je prestalo sufinancirati nadležno Ministarstvo. Tako Grad već 27 godina osigurava uvjete za provođenje ovih programa. Posljednjih godina na godišnjoj razini izdvaja preko 1.000.000,00 eura za sufinanciranje plaća učitelja koji izvode te programe.