Grad Rijeka i ove će školske godine sufinancirati čitav niz širih javnih potreba u osnovnom školstvu, poput programa ranog učenja informatike, zatim programa “E-matematičke učionice”, programa “LIADO” i programa „Moja Rijeka“, za što će se iz proračuna izdvojiti 842.000.00 kuna. Novina je priprema za uvođenje Građanskog odgoja u riječke osnovne škole, koji će se po gradonačelnikovom zaključku pripremiti za iduću školsku godinu.

Sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Rijeke u školskoj 2015/2016. g.

Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Šušanj kazala je kako u Gradu Rijeci već dugi niz godina postoji podupire raznovrsne programe i projekate, koji se odnose na djecu i mlade, iako za to ne postoji zakonska obveza. Iz tog razloga, i ove će se godine uz redovni obrazovni program, financirati brojni programi koji pomažu djeci savladavati opće znanje ili potiču njihovu kreativnost ili darovitost. Jedan od takvih projekata je Projekt ranog učenja informatike od prvog do četvrtog razreda u osnovnoj školi, kojim se učenike postepeno uvodi u svijet računala i daje im se osnovna pismenost u informatici. Za ovaj projekt iskazan je veliki interes učenika i njihovih roditelja, pa je njime obuhvaćeno preko 50% školske djece. Projekt će se provoditi u 18 osnovnih škola. Grad Rijeka će za Projekt ranog učenja informatike, za ovu školsku godinu osigurati 313.425,00 kn proračunskih sredstava, a dio će participirati roditelji.

Što se tiče programa za darovite učenike, u okviru širih javnih potreba financirat će se program “E-matematička učionica” za darovite mlade matematičare i Program “LIADO” – “Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca”. Program “E-matematička učionica” godišnje obuhvati oko 80 učenika svih riječkih osnovnih škola, uzrasta od četvrtog do osmog razreda. Riječ je o obliku vannastavnog rada po prilagođenim naprednim programima s ciljem razvijanja darovitosti na polju matematike, kreativnosti, samoinicijativnosti, razvijanja analitičkog pristupa i rješavanja problema kroz samostalni rad. Nositelj Programa je OŠ Gornja Vežica, a njegova voditeljica je prof. Alena Dika.
Program“LIADO” – “Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca” okuplja učenike od petog do osmog razreda svih osnovnih škola grada Rijeke. Cilj programa je razvijati i poticati kreativnost djece, kako bi daljnjim radom pozitivno utjecala na okruženje u smislu dizajna i kulturne svijesti. Nositelj Programa je OŠ-SE San Nicolo, a njegova voditeljica je Laura Varljen-Herceg. U program “LIADO” godišnje je uključeno oko 80 učenika, a s njima radi 5 učitelja. Oba programa djeluju vrlo uspješno, gotovo 25 godina zahvaljujući financiranju iz gradskog proračuna. Programi će se i nadalje ostvarivati u istim školama kao i do sada, a za njihovo provođenje u ovoj će se školskoj godini osigurati 128.900,00 kn.

59. gradonačelnikov kolegij

Kao dio širih javnih potreba u osnovnom školstvu sufinancirat će se školska prehrana učenika Centra za odgoj i obrazovanje, koji nema školske kuhinje, već prehranu za sve učenike organizira putem vanjskog dobavljača, a sredstva koja se doznačavaju iz državnog proračuna ne pokrivaju cjelokupne troškove. Grad Rijeka već godinama prepoznaje potrebe učenika s teškoćama pa će za ovu namjenu iz proračuna osigurati iznos od 20.384,00 kuna.

Sufinancirat će se i programi nastave umjetničke obrade drva i euritmije u Osnovnoj Waldorfskoj školi. Riječ je o specifičnim predmetima kojima se kod učenika, primjereno njihovom stupnju razvoja, razvija komunikativnost, kreativnost, spretnost, socijalna osjetljivost i sposobnost za timski rad. Za ovu školsku godinu potrebno za provođenje ovih programa iz proračuna će se izdvojiti 19.250,00 kn.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio kako bi uz navedene programe, u šire javne potrebe u osnovnom školstvu Grada Rijeke trebalo pribrojiti i čitav niz drugih projekata i programa poput projekta “Rijeka pliva” te produženi i cjelodnevni boravak djece, za koje Grad izdvaja povelik iznos iz proračuna, a koji su većinom iznad propisanog standarda. „Moja želja je da se na sličan način kao i za program Moja Rijeka, u okviru obrazovnog programa u riječke osnovne škole uvede i Građanski odgoj. Možda to bude poticaj nadležnom ministarstvu da taj predmet uvede u obrazovni sustav svih škola“, rekao je gradonačelnik te zadužio Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da iskoristi ovu školsku godinu za pripremu uvođenja Građanskog odgoja u riječke osnovne škole. Uvođenjem odgojnog programa u osnovne škole koji će promicati nenasilje, toleranciju i solidarnost, namjerava se kod učenika razvijati temeljne ljudske vrijednosti.

Financiranje edukativnog programa “Moja Rijeka” u školskoj 2015./2016. g.

Gradonačelnik je prihvatio i nastavak provođenja projekta “Moja Rijeka” kojeg je Grad Rijeka uveo 2012. g. u svoje škole. Navedenim programom, uz pomoć dva Priručnika za zavičajnu nastavu “Moja Rijeka”, od kojih je jedan namijenjen učenicima 5. i 6., a drugi učenicima 7. i 8. razreda, uspješno se potiče učeničko jezično i stvaralačko izražavanje vezano uz brojne povijesne, geografske, umjetničke, kulturne i sportske znamenitosti grada Rijeke. Priručnici su prevedeni na talijanski jezik, u svrhu približavanja njegovog sadržaja učenicima talijanske nacionalne manjine. Cjelokupni ovaj projekt financira se u potpunosti iz proračuna Grada Rijeke. Program „Moja Rijeka“ će se kao izvannastavna aktivnost provoditi u OŠ Kantrida, OŠ Turnić i Centru za odgoj i obrazovanje, OŠ – SE Belvedere, OŠ – SE Dolac, OŠ Brajda, OŠ Eugen Kumičić, OŠ – SE Gelsi, OŠ Gornja Vežica, OŠ Pehlin, OŠ Trsat i OŠ Vežica, OŠ Fran Franković, OŠ Ivana Zajca, OŠ Nikola Tesla i OŠ Pećine, OŠ Kozala, OŠ Podmurvice, OŠ Srdoči i OŠ Zamet, a za njegovo provođenje će se izdvojiti 360.150,00 kuna.

Sufinanciranje organizacije 11. Sajma stipendija i visokog obrazovanja

U organizaciji Instituta za razvoj obrazovanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci će se u četvrtak, 15. listopada od 10 do 17 sati, održati 11. Sajam stipendija i visokog obrazovanja. Ovo je treća godina za redom da se ova iznimno važna manifestacija održava u Rijeci, a Grad Rijeka će kao partner sudjelovati kroz prezentaciju svojih stipendija. Sudjelovanje na sajmu prilika je da na jednom mjestu učenici i studenti Rijeke saznaju sve o mogućnostima studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i o mogućnostima stipendiranja, uključujući i stipendije Grada Rijeke. Ovogodišnja zemlja partner Sajma je Slovenija, a mogućnosti studiranja i stipendiranja u Hrvatskoj i inozemstvu predstavit će brojne institucije, uključujući visoka učilišta, ministarstva, jedinice lokalne i regionalne samouprave, tvrtke, zaklade, nevladine udruge, veleposlanstva i inozemni kulturni centri iz 18 zemalja Europe, Sjeverne Amerike i Azije. Provedbu 11. Sajma stipendija i visokog obrazovanja u Rijeci Grad Rijeka sufinancirat će iznosom od u 10.000,00 kn.

59. gradonačelnikov kolegijInformacija o izborima za vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Rijeci

Temeljem provedenih izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u Rijeci su u svibnju ove godine provedeni izbori za devet vijeća nacionalnih manjina: albansko, bošnjačko, crnogorsko, mađarsko, makedonsko, romsko, slovensko, srpsko i talijansko te izbori za predstavnika češke nacionalne manjine. Od 13965 birača upisanih u popis birača, kao pripadnici nacionalnih manjina koje ostvaruju pravo na izbor vijeća odnosno predstavnika, glasalo je 1327 birača, odnosno 9,5 %. Nakon provedenih izbora Vlada Republike Hrvatske dala je ovlaštenje gradonačelniku da u roku od 30 dana od dana objave Odluke sazovu konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Temeljem navedenog ovlaštenja, Gradonačelnik Grada Rijeke je sazvao konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku na kojima su izabrani predsjednici i zamjenici.
Vijeće albanske nacionalne manjine, predstavlja predsjednik Mithat Sahatčiu, zamjenik Ejup Hisenaj,Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, predsjednik Mensur Ferhatović, zamjenica Emina Jusufspahić,, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, predsjednica Dušanka Bešlić, zamjenica Sanja Lakić, Vijeće mađarske nacionalne manjine, predsjednik, dr. sc. Tibor Poganj, zamjenica Ana Vlastelić, Vijeće makedonske nacionalne manjine, predsjednica Vanđa Kalić, zamjenik Ilija Hristodulov, Vijeće romske nacionalne manjine, predsjednik Ismet Mutiši, zamjenik Ismet Mahmut, Vijeće slovenske nacionalne manjine, predsjednik Boris Rejec, zamjenica Ana Hromin, Vijeće srpske nacionalne manjine, predsjednik Mile Opačić, zamjenik Goran Tatalović, Vijeće talijanske nacionalne manjine, predsjednica, Irene Mestrovich, zamjenica Ingrid Sever. Za predstavnicu češke nacionalne manjine izabrana je Snježana Herceg.
Vlada Republike Hrvatske također je odredila visinu naknade troškova izborne promidžbe pa će se navedenim vijećima nacionalnih manjina za Grad Rijeku, za naknadu troškova izborne promidžbe odobriti isplata iznosa od 7.500,00 kuna, dok će se predstavnici češke nacionalne manjine za Grad Rijeku odobriti isplata iznosa od 500,00 kn.