Pored gradskih osnovnih škola, u Rijeci djeluju i druge osnovne škole, i to umjetničke škole, te škole drugih osnivača: Osnovna Waldorfska škola čiji je osnivač Društvo prijatelja waldorfske pedagogije i Katolička osnovna škola “Josip Pavlišić”, čiji je osnivač Riječka nadbiskupija.

U sklopu širih javnih potreba u osnovnom školstvu, Grad Rijeka sufinancira program nastave euritmije i obrade drva u Osnovnoj Waldorfskoj školi te produženi boravak u Programu produženog boravka u Katoličkoj osnovnoj školi “Josip Pavlišić”.

Ostale osnovne škole:

Privatne osnovne škole: