Grad Rijeka osnivač je 23 redovne osnovne škole, Centra za odgoj i obrazovanje i Centra za autizam Rijeka, a pri osnovnoj školi Vežica djeluje Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples.

Osnovne škole čiji je osnivač Grad Rijeka:

Dokumenti