Grad Rijeka osnivač je 23 redovne osnovne škole i Centra za odgoj i obrazovanje, a pri osnovnoj školi Vežica djeluje Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples.

Osnovne škole čiji je osnivač Grad Rijeka:

Dokumenti