Upisi, programi i projekti, obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i pripadnika nacionalnih manjina, način financiranja osnovnog školstva, pomoći u okviru Socijalnog programa.