Marenda, prehrana u produženom boravku i školske knjige besplatne su za socijalno ugrožene učenike.

Djeca s prebivalištem na području Grada Rijeke, ovisno o visini prihoda s obzirom na broj članova kućanstva, te ovisno o drugim uvjetima, mogu ostvariti pravo na: