Za postupak upisa djece u prvi razred osnovne škole na području grada Rijeke, kao i za sve vezane radnje, nadležan je Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u Primorsko-goranskoj županiji. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje koncem svake godine donosi Plan upisa u prvi razred osnovne škole za narednu školsku godinu.

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. Prijave djece za upis provode se u osnovnim školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta djeteta, odnosno prema upisnom području utvrđenom mrežom osnovnih škola.

Dijete se može upisati u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Nakon provedenih prijava, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje utvrđuje popis djece školskih obveznika te javno obavještava roditelje o obvezi i načinu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta čime se utvrđuje sposobnost djeteta da započne svoje osnovnoškolsko obrazovanje.

Roditelj pod određenim uvjetima može tražiti prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole kao i odgodu upisa o čemu odluku donosi Upravni odjel za odgoj i obrazovanje. Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici Primorsko-goranske županije.

Sve informacije dostupne su u osnovnim školama i kod nadležnog školskog liječnika u zdravstvenim ustanovama.

Dokumenti

  • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ broj 67/14, 63/20)