Za postupak upisa djece u prvi razred osnovne škole na području grada Rijeke, kao i za sve vezane radnje, nadležan je Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Ured koncem svake godine donosi Plan upisa u prvi razred osnovne škole za narednu školsku godinu.

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. Prijave djece za upis provode se u osnovnim školama najbližim mjestu prebivališta/boravišta djeteta, odnosno prema upisnom području utvrđenom mrežom osnovnih škola.

Dijete se može upisati u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Nakon provedenih prijava, Ured državne uprave utvrđuje popis djece školskih obveznika te javno obavještava roditelje o obvezi i načinu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta čime se utvrđuje sposobnost djeteta da započne svoje osnovnoškolsko obrazovanje.

Roditelj pod određenim uvjetima može tražiti prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole kao i odgodu upisa o čemu odluku donosi Ured. Više informacija na internetskim stranicama Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Dokumenti

  • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva („Narodne novine“ broj 67/14)