U Rijeci se visoko obrazovanje može steći studiranjem na sveučilištu, sveučilišnim studijima, veleučilištu ili visokoj školi.

 

Misija Sveučilišta posvećena je donošenju strateških i razvojnih odluka o brojnim pitanjima funkcioniranja akademske zajednice te kontinuirano poticanje međunarodne kompetitivnosti u svim područjima znanstvenog, umjetničkog i stručnog djelovanja. Kroz aktivnu suradnju s gospodarstvom i partnerstvima za razvoj zajednice. Sveučilište nastoji doprinijeti sociokulturnoj tranziciji u društvo znanja. Njegova vizija pak zacrtava ulazak Sveučilišta u Rijeci među 500 europskih sveučilišta, stoga se ono opredijelilo za dinamičan razvoj koji sustavno i organizirano potiče mobilnost i razvijanje istraživačkih karijera te omogućuje izražavanje talenta i poduzetničke energije svakog pojedinca.

Temeljni zadatak Veleučilišta je izobrazba stručnjaka usmjerenih prema praksi s ciljem samostalne primjene stručnih i znanstvenih metoda specifičnih za pojedino područje izobrazbe, koja je od početka usmjerena prema budućem zvanju.

Grad Rijeka osim kreiranja prostornih uvjeta za suvremeno studiranje, stipendira i kreditira studente kroz programe s različitim specifičnim ciljevima.