Diploma sveučilišta može se steći na Sveučilištu u Rijeci te na drugim sveučilišnim studijima.