Fakulteti

Sveučilišni odjeli

Znanstveno-razvojni centri

Zajedničke službe

Trgovačka društva

Nastavne baze

  • Centar za rehabilitaciju ”Fortica” Kraljevica
  • Dom zdravlja Primorsko – goranske županije
  • Klinički bolnički centar Rijeka (KBC)
  • Klinika za ortopediju Lovran
  • Lječilište Veli Lošinj
  • Psihijatrijska bolnica Rab
  • Thalasotherapia Crikvenica
  • Thalasotherapia Opatija
  • Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije

Udruge

Ostale sastavnice