U Rijeci djeluje nekoliko sveučilišnih studija, koji nisu u sastavu Sveučilišta u Rijeci.