U Rijeci djeluju sveučilišni studiji, koji nisu u sastavu Sveučilišta u Rijeci.