Grad Rijeka uveo je Nagradu Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ koja se dodjeljuje za doprinos odgoju i obrazovanju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području grada Rijeke.

Nagrada se dodjeljuje odgojitelju, učitelju, stručnom suradniku i ravnatelju za individualni doprinos odgoju i obrazovanju na području Rijeke, ali i šire.

Grad Rijeka želi istaknuti i nagraditi svoje odgojitelje, učitelje, stručne suradnike i ravnatelje koji svakodnevno predano rade s djecom i učenicima na razvijanju kompetencija nužnih za sretan i uspješan život u odrasloj dobi.

Nagrada je priznanje onim odgojno-obrazovnim radnicima koji osiguravaju kvalitetu i inovaciju u odgoju i obrazovanju i koji se trude biti u toku sa svim izazovima koje dinamično društvo stavlja pred djecu.

Nagrada se dodjeljuje u novčanom obliku u iznosu od 1.000,00 eura. Uz nagradu u novčanom obliku, dodjeljuje se i pisano priznanje.

Svake kalendarske godine dodjeljuju se najviše tri nagrade, i to:

  • jedna nagrada odgojno-obrazovnom radniku iz predškolske ustanove,
  • dvije nagrade odgojno-obrazovnim radnicima iz osnovnoškolske ustanove.