Godišnja nagrada Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ dodjeljuje se odgojno-obrazovnim radnicima iz riječkih predškolskih i osnovnoškolskih ustanova.

Nagrada se dodjeljuje od 2020. godine za individualni doprinos unaprjeđenju sustava odgoja i obrazovanja s ciljem isticanja uloge proaktivnih, inovativnih i predanih odgojno-obrazovnih radnica i radnika u procesu prepoznavanja i razvoja potencijala sve djece, u izgradnji održive i demokratske škole, a time i uspješne i sretne zajednice.

Ovogodišnjim dobitnicama nagrade Ivani Crnić, Ingrid Šlosar i Tanji Tuhtan-Maras nagrade su dodijelili riječki gradonačelnik Marko Filipović, zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan i voditeljica Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade Grada Rijeke Sanda Sušanj.

Svake se kalendarske godine dodjeljuju najviše tri nagrade i to jedna nagrada odgojno-obrazovnom radniku iz predškolske ustanove te dvije nagrade odgojno-obrazovnim radnicima iz osnovnoškolske ustanove.

Nagrada se dodjeljuje u novčanom obliku, u iznosu od 1.000,00 eura i u obliku pisanog priznanja.

Ovogodišnja dobitnica nagrade u kategoriji odgojno-obrazovnog radnika iz predškolske ustanove je Ivana Crnić iz Dječjeg vrtića Rijeka koja je kao i ostale nagrađene zahvalila svojim kolegama, ravnateljima svojim institucijama, ali i djeci s kojom svakodnevno radi. „Ova nagrada mi puno znači, ne samo u kontekstu vrednovanja onoga što ja radim, već i u kontekstu prepoznavanja važnosti sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Radim posao koji volim, koji me svakog dana ispunjava. Radim posao koji je izazovan, ali mi pruža veliko zadovoljstvo. Uvažavanje i tolerancija jedne su od najvažnijih stvari kojima želim naučiti djecu s kojom radim, prenijeti im sigurnost da mogu izraziti svoje mišljenje i naučiti ih toleranciji da uvažavaju mišljenje drugih. To su vrijednosti kojima težim u svom radu i izuzetno sam ponosna što sam dobitnica ove nagrade“, istaknula je Crnić.

Ingrid Šlosar dobitnica nagrade za odgojno-obrazovnog radnika iz osnovnoškolske ustanove, učiteljica je hrvatskog jezika u OŠ Eugen Kumičić. „Počašćena sam ovom nagradom i smatram se privilegiranom što imam mogućnost raditi s mladim ljudima. Nastojim ih svojim djelovanjem potaknuti na učenje, ali im i usaditi i neke životne vrijednosti, prije svega da budu dobri ljudi koji će u budućnosti graditi bolji svijet za sebe i one koji ih okružuju“, rekla je Šlosar i zahvalila Gradu Rijeci što je uvođenjem ove nagrade pokazao koliko cijeni rad djelatnika u odgojno-obrazovnom sustavu.

Tanja Tuhtan-Maras, psihologinja u OŠ Gornja Vežica, također je dobitnica nagrade za odgojno-obrazovnog radnika iz osnovnoškolske ustanove, a ističe, kako i nakon 35 godina rada u školi, da ponovo mora birati, opet bi odabrala isto zanimanje. „Kada sam prije 35 godina počela, tada kao mlada psihologinja, raditi u školi, vjerovala sam da mogu promijeniti svijet. Nisam ga promijenila, ali ako sam na bilo koji način svojom podrškom i pomoći nekome pomogla da njegov svijet izgleda ljepše, da se u njemu bolje osjeća, onda mislim da sam ispunila svoju zadaću“, rekla je Tuhtan-Maras i dodala kako je ponosna na ovu nagradu.

Prilikom dodjele nagrada gradonačelnik Marko Filipović čestitao je ovogodišnjim dobitnicama, ali i zahvalio svima koji rade u odgojno-obrazovnom sustavu. „Svi vi koji svoje znanje i iskustvo prenosite mlađim generacijama, iznimno se važan dio našeg društva. Ova nagrada dodjeljuje se s ciljem promicanja onoga što nam je važno, uloge obrazovanja, jer bez znanja progresivno je društvo nezamislivo. Sva financijska sredstva uložena u obrazovanje uvijek se višestruko vrate i Grad Rijeka će nastaviti ulagati u projekte i aktivnosti koje se provode u našim vrtićima i školama. Programi kao šti su Građanski odgoj i obrazovanje i Zdravstveni odgoj koji će uskoro biti uveden u naše škole predstavljaju nadstandard u području odgoja i obrazovanja u odnosu na standardni kurikulum na nacionalnoj razini i drago mi je što se sve veći broj gradova i županija po tom pitanju ugleda na nas i što preuzimaju naš model. Trudit ćemo se i u budućnosti osigurati još bolje uvjete za rad za naše najmlađe, djecu u vrtićima i u školama, jer ulaganje u njih izuzetno je bitno za svako društvo“, rekao je Filipović.

Dodjelu nagrada svojim je nastupom uveličao i zbor OŠ Eugen Kumičić.

Postupak predlaganja kandidata za dodjelu nagrada “AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ jednom godišnje pokreće UO za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke objavom javnog poziva predškolskim i osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama sa sjedištem na području grada Rijeke.

Na ovogodišnji javni poziv, koji je bi otvoren od 24. listopada do 14. studenoga 2023. godine, prijedloge za dodjelu nagrade mogla su dostaviti odgojiteljska vijeća predškolskih ustanova odnosno učiteljska vijeća osnovnoškolskih ustanova sa sjedištem na području grada Rijeke, u kojoj predloženi odgojno-obrazovni/a radnik/ica ima zasnovan radni odnos. Odgojno-obrazovna ustanova mogla je predložiti samo jednog kandidata/kinju, s najmanje tri godine radnog staža u ustanovi predlagatelju.

O nagrađenima:

Ivana Crnić
Odgojiteljica Ivana Crnić zaposlena je u Dječjem vrtiću Rijeka. Od početka rada kontinuirano sudjeluje na unaprjeđenju rada vježbaonice Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Prepoznaje važnost cjeloživotnog učenja te koristi različite prilike za profesionalni i osobni razvoj kako bi postigla i održala visoku kvalitetu odgojno-obrazovne prakse koju temelji na individualnom pristupu svakom djetetu.

Primjenjujući stečena znanja i iskustva o građanskom odgoju i obrazovanju, osmišljava i vodi interesnu grupu za promicanje prava djece. Organizira razne oblike stručnog usavršavanja unutar ustanove. Veliki naglasak stavlja na ulogu obitelji te s roditeljima njeguje partnerski odnos putem tematskih radionica, dana otvorenih vrata i slično. Uključuje se u razne aktivnosti u zajednici s ciljem promocije i dostupnosti odgoja i obrazovanja za svu djecu.

Ingrid Šlosar
Učiteljica hrvatskoga jezika Ingrid Šlosar zaposlena je u OŠ Eugen Kumičić. Učenicima nastoji što više približiti sadržaje i važnost predmeta, s naglaskom na razvoj spoznaje o ljepoti i vrijednosti hrvatskoga jezika. Svojim djelovanjem izravno doprinosi razvijanju pozitivnih ljudskih osobina, poučava učenike dostojanstvu, slobodnom izražavanju misli, međusobnom uvažavanju, odgovornosti i samostalnosti.

Veliku pozornost posvećuje i slobodnim aktivnostima učenika i osmišljavanju provođenja slobodnog vremena mladih. U školi je pokretačica niza projekata i aktivnosti, organizatorica priredaba i javnih predstavljanja. Koordinatorica je međunarodnog EU projekta, s učenicima sudjeluje a različitim natjecanjima, mentorira pripravnike, organizira i predaje na stručnim skupovima. Zbog svojega je bogatog rada u 2023. godini promovirana u zvanje izvrsne savjetnice.

Tanja Tuhtan-Maras
Psihologinja Tanja Tuhtan-Maras zaposlena je u OŠ Gornja Vežica. Sudjeluje u organizaciji i aktivno prati sve oblike odgojno-obrazovnog procesa. Provodi edukativno-savjetodavni rad s učenicima s emocionalnim i socijalnim teškoćama te poremećajima u ponašanju. S učenicima radi na razvijanju motivacije za učenje te na razvoju psihološke otpornosti s ciljem prevencije teškoća mentalnog zdravlja, koautorica je projekta razvoja socio-emocionalnih kompetencija, već niz godina provodi identifikaciju i programe poticanja potencijalno darovitih i darovitih učenika.

Provodi savjetodavno-edukativni rad s roditeljima kroz niz tematskih predavanja te brojna stručna usavršavanja u školi aktivno sudjeluje u brojnim programima zajednice koji doprinose općedruštvenom boljitku.