Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 20. travnja 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice odgojno-obrazovnih radnika i radnica, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Obrazloženje izmjena odluke

U cilju posebne valorizacije individualnog doprinosa odgoju i obrazovanju odgojno-obrazovnih radnika iz riječkih predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, Grad Rijeka osmislio je i 2020. godine po prvi puta dodijelio nagradu „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“. Smisao ove nagrade isticanje je neprocjenjive uloge proaktivnih, inovativnih i predanih odgojno-obrazovnih radnika u procesu prepoznavanja i razvoja potencijala sve djece, u izgradnji održive i demokratske škole te, slijedom svega navedenog, kreiranje uspješne i sretne zajednice.

Odluka o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19 i 5/22), definira oblik i visinu nagrade, postupak i uvjete za dodjelu nagrade, sastav i način rada Povjerenstva te način dodjele nagrade.

Postupak predlaganja kandidata za dodjelu nagrade pokreće Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke objavom javnog poziva. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade odgojno-obrazovnom radniku ima odgojiteljsko vijeće predškolske ustanove, odnosno učiteljsko vijeće osnovnoškolske ustanove u kojoj odgojno-obrazovni radnik ima zasnovan radni odnos.

U svrhu stručnog vrednovanja podnesenih prijedloga, Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog Odjela za odgoj i školstvo imenuje Povjerenstvo. Povjerenstvo razmatra i boduje pristigle prijedloge sukladno kriterijima za vrednovanje utvrđenima u Odluci. Na temelju prijedloga Povjerenstva, odluku o dodjeli nagrada odgojno-obrazovnim radnicima donosi Gradonačelnik. Odlukom je kao visina pojedinačne nagrade utvrđen iznos od 7.000,00 kuna.

Sukladno uvođenju eura kao službene valute RH te na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odgojno-obrazovnom radnu bi pripala pojedinačna nagrada u iznosu od 929,00 eura.

Međutim, imajući u vidu aktualne gospodarske prilike te da je opći cilj Odluke prepoznati, istaknuti i nagraditi odgojitelje, učitelje, stručne suradnike i ravnatelje koji svakodnevno predano rade s djecom i učenicima na razvijanju kompetencija nužnih za sretan i uspješan život u odrasloj dobi, ovim se materijalom predlaže povećanje nagrade odnosno njenu visinu utvrditi u povećanom iznosu od 1.000,00 eura.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi odluka bila što kvalitetnije u konačnici formirana.