Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ u 2024. godini.

Nagrada se dodjeljuje za individualni doprinos odgojno-obrazovnog radnika u odgoju i obrazovanju ostvarenom u prethodne tri pedagoške/školske godine, a uručuje se prigodom obilježavanja Međunarodnog dana obrazovanja.

Svrha dodjele nagrade je ukazati na vrijednost i predanost odgojno–obrazovnih radnika te važnost njihovog rada.

O kakvoj je nagradi riječ?

Nagrada se dodjeljuje odgojitelju, učitelju, stručnom suradniku i ravnatelju predškolskih i osnovnoškolskih ustanova sa sjedištem na području grada Rijeke.

Grad Rijeka dodjeljuje nagradu „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“, želeći na taj način istaknuti neprocjenjivu ulogu proaktivnih, inovativnih i predanih odgojno-obrazovnih radnica i radnika u procesu prepoznavanja i razvoja potencijala sve djece, u izgradnji održive i demokratske škole, a time i uspješne zajednice.

Koliko se nagrada dodjeljuje?

U 2024. godini dodijelit će se najviše tri (3) pojedinačne Nagrade, i to:

  • jedna (1) Nagrada odgojno-obrazovnom radniku iz predškolske ustanove,
  • dvije (2) Nagrade odgojno-obrazovnim radnicima iz osnovnoškolske ustanove.

Nagrada odgojno-obrazovnom radniku dodjeljuje se u novčanom iznosu od 1.000,00 eura i u obliku pisanog priznanja.

Tko može podnijeti prijedloge?

Pravo podnošenja prijedloga ima odgojiteljsko vijeće predškolske ustanove sa sjedištem na području grada Rijeke, odnosno učiteljsko vijeće osnovnoškolske ustanove sa sjedištem na području grada Rijeke, u kojoj odgojno-obrazovni radnik ima zasnovan radni odnos.

Odgojno-obrazovna ustanova može predložiti samo jednog odgojno-obrazovnog radnika koji ima najmanje tri godine radnog staža u ustanovi koja ga predlaže.

Kako se podnosi prijedlog?

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku uz svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu.

Na koji se način ocjenjuju prijedlozi te donosi konačna odluka o dodjeli javnih priznanja?

Odluku o dodjeli Nagrada odgojno-obrazovnim radnicima donosi Gradonačelnik Grada Rijeke na temelju prijedloga Povjerenstva. Pri stručnom vrednovanju prijedloga, Povjerenstvo boduje sukladno propisanim kriterijima, koji su sastavni dio Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/195/22 i 8/23).

Gdje se može dobiti više informacija?

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke, Odsjeku za odgoj, obrazovanje i mlade putem telefona na broju 051/209-575 i ili putem e-mail adrese lana.golob@rijeka.hr.