Grad Rijeka od školske/akademske 2014./2015. godine dodjeljuje stipendije za učenike srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima. Dodjelom stipendijama želi se premostiti ekonomsku prepreku za ulazak mladih nepovoljnijeg socioekonomskog statusa u sustav obrazovanja, a istovremeno djeluje i na smanjivanje trenda njihovog napuštanja formalnog obrazovanja i ranijeg ulaska u svijet rada.

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (Službene novine Grada Rijeke broj br. 10/16 i 19/19) a čiji sastavni dio su Kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendije, broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na početku školske/akademske godine. Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema osnovnim i dodatnim bodovima. Prema ostvarenim ukupnim bodovima sastavlja se rang lista pristupnika, posebno za studente, a posebno za učenike srednjih škola, koja služi kao osnovica za odabir stipendista.

Gradonačelnik donosi i odluku o dodjeli stipendija te se potom s učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju, za cijelo razdoblje obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve propisane uvjete.

Početkom svake školske/akademske godine “stari” stipendisti su dužni dokazati da su ispunili uvjete iz ugovora o stipendiranju, a Povjerenstvo za stipendiranje pregledava dostavljenu dokumentaciju odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Mjesečna stipendija iznosi 850,00 kn, a stipendisti primaju stipendiju kroz razdoblje od 12 mjeseci, s početkom u listopadu.