Grad Rijeka od akademske godine 2010./2011. dodjeljuje stipendije za studente s prebivalištem na području grada Rijeke koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, na temelju podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda državne uprave te potreba u ustanovama Grada. Od ovoga proizlazi korist za mlade ljude koji si time osiguravaju zaposlenje, ali i za Grad koji time zadovoljava svoje potrebe za stručnim kadrovima.

Na temelju Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja  za potrebe ustanova na području grada Rijeke, a čiji sastavni dio su Kriteriji za izbor korisnika stipendije, kao i na temelju podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda državne uprave  te potreba u ustanovama Grada, broj stipendija, visinu mjesečnog iznosa stipendija i deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za svaku akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

Natječaj za dodjelu stipendija se u pravilu objavljuje na početku akademske godine. Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema uspjehu u obrazovanju, upisanoj godini studija te socijalnom statusu. Prema ostvarenim ukupnim bodovima sastavlja se rang lista pristupnika.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik te se potom s učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju, za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve propisane uvjete.

Početkom svake školske/akademske godine “stari” stipendisti su dužni dokazati da su ispunili uvjete iz ugovora o stipendiranju (prijelaz u višu studijsku godinu, prosjek ocjena te zadržavanje prebivališta na području grada Rijeke).

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Ugovori o stipendiranju sklopljeni temeljem stare Odluke o stipendiranju (Službene novine PGŽ broj 41/10 i Službene novine Grada Rijeke 4/15 ), ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju

Mjesečna stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iznosi 1.100,00 kuna, a dodjeljuje se za devet mjeseci godišnje.