Grad Rijeka od akademske godine 2010./2011. dodjeljuje stipendije za studente s prebivalištem na području grada Rijeke koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, na temelju podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda državne uprave te potreba u ustanovama Grada. Od ovoga proizlazi korist za mlade ljude koji si time osiguravaju zaposlenje, ali i za Grad koji time zadovoljava svoje potrebe za stručnim kadrovima.

Na temelju Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/169/18), a čiji sastavni dio su Kriteriji za izbor korisnika stipendije, kao i na temelju podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda državne uprave te potreba u ustanovama Grada, broj stipendija, visinu mjesečnog iznosa stipendija i deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za svaku akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

Natječaj za dodjelu stipendija se u pravilu objavljuje na početku akademske godine. Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema uspjehu u obrazovanju, upisanoj godini studija te socijalnom statusu. Prema ostvarenim ukupnim bodovima sastavlja se rang lista pristupnika.

Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik te se potom sa studentom sklapa se ugovor o stipendiranju, za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve propisane uvjete.

Početkom svake školske/akademske godine “stari” stipendisti su dužni dokazati da su ispunili uvjete iz ugovora o stipendiranju (prijelaz u višu studijsku godinu, prosjek ocjena te zadržavanje prebivališta na području grada Rijeke).

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Ugovori o stipendiranju sklopljeni temeljem stare Odluke o stipendiranju (Službene novine Grada Rijeke 10/169/18), ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju.

Mjesečna stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iznosi 1.100,00 kuna, a dodjeljuje se za devet mjeseci godišnje.

Izmjenama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke uvedena je obveza da Korisnik stipendije nakon završetka visokog obrazovanja dostavi potvrdu o završetku visokog obrazovanja te odjavi stipendiju. Odjel će utvrditi postoji li u tom trenutku u nekoj od ustanova na području grada Rijeke potreba za zanimanjem za koje se korisnik stipendije obrazovao. Ako takva potreba postoji, pozvat će se korisnika stipendije da se toj ustanovi javi radi zaposlenja. Korisnik stipendije koji iz neopravdanih razloga ne ispuni tu obvezu bit će dužan vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije.