Srednjoškolce i studente Grad Rijeka stipendira prema više kriterija: darovitost, socijalni status, deficitarnost zanimanja. A Grad Rijeka i Sveučilište u suradnji omogućavaju studentima povoljnije kamate na kredite.

Mjesečne stipendije koje dodjeljuje Grad Rijeka iznose 850,00 odnosno 1.100,00 kn.

A osim učenika i studenata iz Rijeke, Grad Rijeka sklopu akcije “Solidarnost za Vukovar” od 2010. godine stipendira i vukovarske studente.