Srednjoškolce i studente Grad Rijeka stipendira prema više kriterija: darovitost, socijalni status, deficitarnost zanimanja. A Grad Rijeka i Sveučilište u suradnji omogućavaju studentima povoljnije kamate na kredite.