Za djecu i mlade s teškoćama u razvoju osigurani su rehabilitacijsko-terapijski programi kroz cijelu obrazovnu strukturu, od vrtića preko osnovnih i srednjih škola, do savjetovanja i pomoći u organizaciji Sveučilišta.

U Dječjem vrtiću Rijeka provodi se poseban program za djecu s teškoćama u razvoju, u okviru kojeg je uz odgoj i obrazovanje, osiguran rehabilitacijsko-terapijski program, prehrana i prijevoz.

Na razini osnovnih škola djeluje model punktova za djecu s teškoćama. Punktovi su stručno ekipirani uredi pri osnovnim školama Grada Rijeke, na koja dolaze učenici s teškoćama iz svih škola u Rijeci i okolici.

Također, učenici s teškoćama u razvoju osposobljavaju se po prilagođenim programima u dvije srednje škole u Rijeci, a u sklopu Sveučilišta u Rijeci djeluje Ured za studente s invaliditetom.