Grad Rijeka svake godine organizira prijeme za uspješne učenike i njihove mentore koji na državnim i međudržavnim natjecanjima, smotrama i susretima  postižu izvrsne rezultate.

U Rijeci je odavno prepoznata vizija grada Rijeke kao grada koji želi postati grad znanja, novih tehnologija, grad mladih. Stoga Grad Rijeka veliku pažnju pridaje raznim programima namijenjenima upravo djeci i mladima, posebice prati i potiče napredovanje darovitih učenika i mladeži, kreativni potencijal Grada Rijeke. U tom smislu Grad stipendira darovite učenike i studente, te sufinancira razne programe i projekte u kojima sudjeluju uspješni učenici i mladež, a čiji je osnovni cilj poticanje darovitosti. Jedna od mnogobrojnih aktivnosti je i javno odavanje priznanja učenicima i njihovim mentorima koji su ostvarili najbolje rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

Natjecanja, susreti i smotre izvannastavnih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola odvijaju se po programu Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje u drugom polugodištu svake školske godine, a započinju školskim natjecanjima tijekom siječnja. Najuspješniji učenici sudjeluju na županijskoj razini, a najbolji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i susreta.

Prijemi za učenike i njihove mentore

Grad Rijeka veliku pažnju pridaje raznim programima namijenjenima upravo djeci i mladima, a posebice prati i potiče napredovanje darovitih učenika i mladeži. S ciljem podupiranja znanja i izvrsnosti te isticanja darovitih pojedinaca Grad Rijeka svake godine organizira prijeme za uspješne učenike i njihove mentore koji na državnim i međudržavnim natjecanjima, smotrama i susretima  postižu izvrsne rezultate.

Prijemi za učenike generacije

U Gradu Rijeci se organizira i svečani prijem za učenike generacije osnovnih škola koji su se tijekom osmogodišnjeg školovanja, pored iznimnog uspjeha u školi i uzornog vladanja iskazali i u mnogim izvannastavnim, izvanškolskih i humanitarnim aktivnostima te u podizanju ugleda svoje škole.

Nagrade Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

Grad Rijeka uveo je i nagrade za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Riječ je o godišnjoj nagradi pisanom priznanju i plaketi. Nagrade se dodjeljuju učenicima i odgojno obrazovnim radnicima koji su pripremali učenike za natjecanja i susrete ili smotre – mentorima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova.