U gradu Rijeci djeluje model punktova za djecu s teškoćama. Punktovi su stručno ekipirani uredi pri osnovnim školama Grada Rijeke u koje dolaze učenici s teškoćama iz svih škola u Rijeci i okolici. Za učenike sa senzoričkim i motoričkim oštećenjima integrirane u redovna nastavna odjeljenja organizira se produženi stručni postupak ovisno o stupnju oštećenja kod pojedinog djeteta.

Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju provodi se u:

 1. Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka s područnim odjelima Baredice, Fortica i Oštro,
 2. Centru za autizam Rijeka,
 3. posebnim razrednim odjelima za učenike s organskim uvjetovanim poremećajima u ponašanju progredirajućim psihopatološkim stanjima pri OŠ Fran Franković i OŠ Podmurvice
 4. odjelima za provođenje produženog stručnog postupka za učenike s motoričkim oštećenjima (tjelesna oštećenja s cerebralnom paralizom) koji djeluju pri OŠ Gornja Vežica i OŠ Kantrida
 5. Edukacijsko-rehabilitacijska potpora, Odjeli za dodatnu defektološku pomoć koji djeluju pri gradskim osnovnim školama kako slijedi:
 • Odjel za učenike s organskim uvjetovanim poremećajima u ponašanju i
  progredirajućim psihopatološkim stanjima – OŠ Centar
 • Odjel za učenike s govorno-jezičnim teškoćama – OŠ Vladimir Gortan
 • Odjel za djecu oštećena vida OŠ Pećine
 • Odjel za učenike s govorno-jezičnim teškoćama OŠ Kozala
 • Odjel za učenike s organskim uvjetovanim poremećajima u ponašanju i
  progredirajućim psihopatološkim stanjima – OŠ Zamet
 • Odjel za učenike s organskim uvjetovanim poremećajima u ponašanju i
  progredirajućim psihopatološkim stanjima – OŠ Fran Franković
 • Odjel za učenike s organskim uvjetovanim poremećajima u ponašanju i
  progredirajućim psihopatološkim stanjima – OŠ Podmurvice

U sklopu Osnovne škole Pećine djeluje i prva hrvatska specijalizirana knjižnica za slijepu i slabovidnu djecu.

Roditelj pod određenim uvjetima može tražiti odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole o čemu odluku donosi Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, koja provodi i utvrđivanje primjerenog oblika školovanja djece s teškoćama u razvoju.

Učenicima s teškoćama integriranim u redovna razredna odjeljenja u osnovnim školama na raspolaganju su pomoćnici u nastavi.

Grad Rijeka putem programa tzv. širih potreba u školstvu, sufinancira školsku prehranu i prijevoz učenika Centra za odgoj i obrazovanje.

Socijalno ugroženim učenici s teškoćama u razvoju koji ostvaruju uvjete temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke, ostvaruju pravo na pomoć za: