Osobama s invaliditetom u Rijeci dostupno je nekoliko vrsta/oblika besplatnog prijevoza (troškovi se podmiruju iz gradskog proračuna) u cestovnom prometu, ovisno o vrsti ili stupnju njihova invaliditeta: potpuno besplatan javni gradski i prigradski linijski prijevoz autobusima, posebni linijski prijevoz osoba s invaliditetom specijalno prilagođenim kombi vozilom (minibus), kombi vozilima udruga i sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita za osobe u dobi do 35. godine

Javni gradski prijevoz

 • potpuno besplatan javni gradski i prigradski linijski prijevoz autobusima, koji pruža komunalno društvo Autotrolej, d.o.o. Rijeka. Slijepim je osobama dozvoljeno uvođenje specijalno dresiranog psa vodiča u vozila javnog gradskog prijevoza.
 • Kako bi olakšao mobilnost i učinio jednostavnijim život osobama koje ne mogu koristiti javni gradski prijevoz, zbog toga što se kreću pomoću invalidskih kolica ili su teško pokretne, u gradsku prometnu komunikaciju od 2000. godine, uključeno je specijalno prilagođeno kombi vozilo (minibus) za posebni linijski prijevoz osoba s invaliditetom. Ovu uslugu, također, pruža KD Autotrolej, d.o.o. Rijeka, a financira je Grad Rijeka. Specijalno prilagođeno kombi vozilo ima kapacitet od četiri mjesta za invalidska kolica i četiri pratioca. Prijevoz se odvija tijekom cijele godine, uglavnom na području grada Rijeke, uz mogućnost prijevoza do zdravstvenih ustanova izvan područja grada Rijeke, i to Thalassotherapije Opatija, Thalassotherapije Crikvenica, Klinike za ortopediju Lovran i Psihijatrijske bolnice Lopača. Ovaj prijevoz nije namijenjen korisnicima koji imaju svakodnevnu potrebu za prijevozom na posao, do škole i sl. Vrijeme prometovanja vozila je: ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 07.00 do 22.00 sata; te petkom, subotom i nedjeljom od 07.00 do 23.00 sata. Prijevoz je potrebno dogovoriti s referentom Odjela za odnose s javnošću u KD Autotrolej d.o.o. pozivom na besplatni broj telefona 0800-1166.

Za građane Rijeke usluga je besplatna jer sve troškove snosi Grad Rijeka. Međutim, usluge specijaliziranog prijevoza mogu koristiti i osobe s invaliditetom s područja susjednih općina ili gradova, ali na vlastiti trošak (2,13 eura po km). Usluga prijevoza dogovara se unaprijed s dispečerom za prijevoz osoba s invaliditetom u KD Autotrolej, pozivom na besplatan telefonski broj 0800-1166.

Specijalni prijevoz u organizaciji udruga

Pojedinim je udrugama, koje okupljaju ili s usmjerene na zaštitu osoba s invaliditetom, pružena financijska pomoć za nabavu specijalnih kombi vozila za prijevoz svojih članova:

 • Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ
 • Udruga za mlade i studente s invaliditetom PGŽ “Znam”
 • Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka
 • Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka.

Grad Rijeka temeljem javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Grad Rijeka podmiruje troškove prijevoza za:

 • Prijevoz djece s teškoćama u razvoju, članova Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka  Grad Rijeka financira svakodnevni prijevoz djece do Centra za rehabilitaciju “Fortica” i natrag, a sve s ciljem da se spriječi eventualna institucionalizacija i unaprijedi kvaliteta života korisnika i njihovih obitelji. Prijevoz se obavlja na način se korisnike preuzme u njihovom domu i vrati kući, s time da je za vrijeme prijevoza u vozilu prisutna i medicinska sestra za slučaj neke medicinske intervencije. Minibus s vozačem korisnicima također stoji na raspolaganju vikendom za organizaciju slobodnog vremena, mnogobrojnih radionica koje Udruga organizira, te posjet kulturnim i zabavnim sadržajima. Grad Rijeka podupire ovaj projekt u kontinuitetu od 2008. godine.
 • Prijevoz članova Udruge osoba s mišićnom distrofijom PGŽ  Grad Rijeka sufinancira korištenje prilagođenog kombi-vozila za različite potrebe, od odlaska liječniku do odlaska na aktivnosti koje organizira udruga, kao što su edukacije, predavanja, radionice i izleti. Cilj projekta je pružanjem adekvatnog prijevoza, savjetodavnog rada i mogućnosti sudjelovanja u životu lokalne zajednice, postići veću socijalizaciju i neovisnije ponašanje kao preduvjete općeg zdravlja. Naglasak projekta stavljen je stoga na manje socijalizirane članove koje se želi potaknuti da se uključe u društveni život. Projekt se provodi od 2006. godine.
 • Prijevoz za studente i mlade s invaliditetom Udruge za mlade i studente s invaliditetom PGŽ “ZNAM” – Udruga “Znam” omogućuje studentima i mladima s invaliditetom svakodnevno korištenje kombi-vozila, prvenstveno za odlazak na fakultete, ali i za odlazak na edukacije, druženja, plažu, kulturno-društvene sadržaje i drugdje. Udruga uslugu prijevoza pruža studentima i drugim mladima s invaliditetom s područja Grada Rijeke i susjednih općina i gradova, koji ne mogu koristiti drugu vrstu prijevoza. Cilj projekta, koji se provodi od 2006. godine, jest povećanje mobilnost mladih te njihovo uključivanje u kulturni i društveni život.

Na inicijativu Savjeta mladih, Grad Rijeka od 2010. godine osigurava 50%-tno sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita za osobe u dobi do 35. godine života koje se kreću pomoću invalidskih kolica te teško pokretne osobe (invaliditet koji se odnosi na donje ekstremitete viši od 60%).

Prijevoz u Dječji vrtić Rijeka

Dječji vrtić Rijeka raspolaže kombi-vozilom, kojim se djeca s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području grada Rijeke prevoze svakodnevno od vrtićkog objekta do kuće i obrnuto, ali i za druge potrebe prijevoza djece. Uz vozača osigurava se za svakodnevni prijevoz i pratnja u prijevozu putem jedne njegovateljice.

Prijevoz u osnovne škole

 • Prilagođeni prijevoz učenika s teškoćama organiziran je u osnovnim školama Gornja Vežica i Kantrida te Centru za odgoj i obrazovanje. Troškove koji uključuje financijska sredstva za školske vozače i pratitelje te za redovne troškove vozila podmiruju se iz Državnog proračuna. Dio učenika Centra za odgoj i obrazovanje koristi javni gradski prijevoz.
 • U riječkim osnovnim školama djeluju i tzv. punktovi za učenike koji su prema Rješenju o primjerenom obliku školovanja upućeni na dodatnu defektološku pomoć. Sredstva za javni prijevoz učenika osiguravaju se iz Državnog proračuna.

Različite usluge prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, na području grada Rijeke, osiguravaju i druge ustanove i udruge.