Prema podacima Rijeka prometa iz srpnja 2014., na 50 raskrižja ugrađeni su zvučni signalizatori za slijepe i slabovidne osobe koji im omogućavaju siguran prelazak ulice, od toga je 49 semaforskih uređaja sa zvučnim signalizatorima bez pješačkog tipkala, a jedan s tipkalom.