Usluga Gradske knjižnice Rijeka “Knjižnica na pragu Vašeg doma” predstavlja dostavu knjiga na kućnu adresu, a namijenjena je osobama treće životne dobi i osobama s invaliditetom, s prebivalištem na području grada Rijeke, koji zbog ograničene ili onemogućene pokretljivosti ne mogu samostalno dolaziti u Knjižnicu.

U ogranku Zamet Gradske knjižnice Rijeka slijepi i slabovidni korisnici mogu besplatno koristiti opremu koju je Knjižnica dobila donacijom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, računala s govornom jedinicom i čitačem ekrana, te CD/DAISY čitača.

Prva hrvatska specijalizirana knjižnica za djecu s oštećenjem vida otvorena je 2008. godine u OŠ Pećine, pri kojoj djeluje Odjel za djecu s oštećenjem vida.