Usluga Gradske knjižnice Rijeka “Knjižnica na pragu Vašeg doma” predstavlja dostavu knjiga na kućnu adresu, a namijenjena je osobama treće životne dobi i osobama s invaliditetom, s prebivalištem na području grada Rijeke, koji zbog ograničene ili onemogućene pokretljivosti ne mogu samostalno dolaziti u Knjižnicu.

U ogranku Zamet Gradske knjižnice Rijeka slijepi i slabovidni korisnici mogu besplatno koristiti opremu koju je Knjižnica dobila donacijom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, računala s govornom jedinicom i čitačem ekrana, te CD/DAISY čitača.

Prva hrvatska specijalizirana knjižnica za djecu s oštećenjem vida otvorena je 2008. godine u OŠ Pećine, pri kojoj djeluje Odjel za djecu s oštećenjem vida.

Petak, 21. rujan 2018.

U OŠ Pećine otvorena senzorna soba za djecu oštećena vida

U Osnovnoj školi Pećine u četvrtak, 20. rujna 2018. otvoren je Odjel za djecu oštećena vida koja dolaze jednom do dva puta tjedno. Ovdje imaju priliku dodatno uvježbavati vještinu čitanja i pisanja na Brailleovom pismu, razvijati neoštećena osjetila, njegovati i koristiti preostali korisni vid, ukoliko se radi o slabovidnoj djeci.

Više informacija

Utorak, 22. studeni 2016.

Studenti Tehničkog fakulteta izradili pomagala za učenike s teškoćama u razvoju

U Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka održala se primopredaja inovativnih didaktičkih pomagala koja su za njihove učenike s teškoćama u razvoju besplatno izradili studenti Tehničkog fakulteta u Rijeci. Predstavljena je također i suradnja ovih dviju ustanova u području asistivne tehnologije – rehabilitacijskom smjeru u kojem osobe s teškoćama u razvoju u svakodnevnom životu koriste tehnologiju kako bi mogli komunicirati.

Više informacija