U Rijeci je postavljeno deset prilagođenih javnih telefonskih govornica za osobe u invalidskim kolicima. Broj  govornica od  2008. godine nije se mijenjao obzirom na sve rašireniju upotrebu i korištenje mobilne (bežične) telefonije.