Završetak radova na prilagodbi zapadnog platoa plaže Ploče osobama s invaliditetom planira se u narednih mjesec dana.

Područje zahvata se nalazi u sklopu plaže Ploče, a radi se o krajnjem zapadnom platu plaže. Projektom uključuje dodatnu prilagodbu platoa i rampe koju koriste osobe smanjene pokretljivosti i osobe s invaliditetom, s obzirom na to da dosadašnja rampa nije zadovoljavala potrebe korisnika, jer nije dolazila do dovoljno velike dubine da bi se omogućio nesmetan ulazak u more.

Radovi na prilagodbi zapadnog platoa plaže Ploče siječanj 2023Stoga je postojeća rampa produžena na način da će sad korisnici imati mogućnost pristupa u veću dubinu, a time lakši silazak i ulazak u more. U dijelu platoa sunčališta izvedena su povišena sunčališta i klupe, a u neposrednoj blizini izvest će se svlačionica prilagođena osobama s invaliditetom.

S krajem 2022. godine završeni su gotovi svi betonski i armiranobetonski radovi, s time da je preostala još dovršiti betoniranje jednog povišenog sunčališta, a u tijeku je radionička izrada pocinčanih i inox ograda. Nakon radioničke izrade ograde slijedi ugradnja na licu mjesta, što se očekuje u drugoj polovici veljače). U razdoblju čekanja radioničke izrade ograda betonirat će se i sunčalište.

Predviđena vrijednost radova je oko 68 tisuća eura s PDV-om. Radovi se izvode sukladno Glavnom projektu izrađenom od arhitektonskog ureda PRAG d.o.o., izvođač radova je tvrtka CANA d.o.o., dok nadzor nad radovima vrši tvrtka PRAG d.o.o. koja je i izradila Glavni projekt.