Grad Rijeka će i u 2024. godini financirati prijevoz osoba s invaliditetom, odnosno osoba koje se kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretnih osoba, prilagođenim kombi vozilom.

Za troškove prijevoza osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 140.000,00 eura, a za servisno održavanje i popravke tri specijalno prilagođena kombi vozila, iznos od 18.000,00 eura. Zaključak o sklapanju ugovora o prijevozu s KD Autotrolej te ugovora o servisiranju s TD Rijeka plus donesen je na 69. gradonačelnikovom kolegiju.

Kako bi olakšao mobilnost i učinio jednostavnijim život osobama koje ne mogu koristiti javni gradski prijevoz, zbog toga što se kreću pomoću invalidskih kolica ili su teško pokretne, Grad Rijeka je još 2000. godine pokrenuo ovaj oblik specijalnog prijevoza. Za potrebe prijevoza osoba s invaliditetom u 2020. godini korištena su dva specijalno prilagođena kombi vozila. U 2020. godini Grad Rijeka nabavio je još jedno specijalno prilagođeno kombi vozilo.

Prijevoz se odvija na području grada Rijeke uz mogućnost prijevoza do slijedećih zdravstvenih ustanova izvan grada: Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Klinika za ortopediju Lovran i Psihijatrijska bolnica Lopača. Pravila o korištenju kombi vozila regulirana su Naputkom o prijevozu invalidnih osoba. Prijevoz nije namijenjen korisnicima koji imaju svakodnevnu potrebu za prijevozom npr. na posao, do škole.

Za korisnike s područja Rijeke prijevoz u potpunosti besplatan

Kako bi ostvarili pravo na prijevoz, korisnici (ili udruge kojih su članovi) Upravnom odjelu gradske uprave za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života dostavljaju zamolbu te popratnu dokumentaciju kojom dokazuju svoj status te, ukoliko udovoljavaju kriterijima, budu uvršteni na listu korisnika. Nakon toga korisnici mogu rezervirati termin prijevoza javljanjem Call centru koji djeluje u sklopu KD Autotrolej od ponedjeljka do nedjelje od 7 do 14 sati na broj 0800-1166 ili putem e-mail adrese autotrolej@autotrolej.hr.

Vrijeme prometovanja je od 1. listopada do 31. svibnja svakodnevno od 7 do 20 sati, a od 1. lipnja do 30. rujna od ponedjeljka do četvrtka od 7 do 22 sata te petkom, subotom, nedjeljom i blagdanom od 7 do 23 sata.

Na Listi korisnika prijevoza trenutno se nalazi 470 osoba, od toga je najveći broj osoba članova udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, a 50-ak njih nisu članovi niti jedne udruge. Tridesetak osoba iz riječke okolice također koristi ovaj način prijevoza. No, dok je prijevoz kombi vozilom za građane Rijeke u potpunosti besplatan, osobe koje nemaju prebivalište u Rijeci uslugu prijevoza plaćaju “Autotroleju” 2,13 eura kune po 1 km vožnje, ili osobnom ili putem ugovora sklopljenih s gradovima ili općinama gdje imaju prebivalište.

Pravila o korištenju kombi vozila regulirana su Naputkom o prijevozu osoba s invaliditetom.