U sklopu projekta “Rijeka – zdravi grad, a u dogovoru s Odjelom za gradsku upravu i samoupravu provjerena je pristupačnost za osobe s invaliditetom u prostorije mjesnih odbora Grada Rijeke te je izgrađeno pet rampi za prilaz mjesnim odborima Grada Rijeke.

Od ukupno 34 prostora u kojima rade mjesni odbori, 8 mjesnih odbora nalazi se u prizemlju i pristup im je omogućen, 7 mjesnih odbora je pristupačno do ulaza, što nažalost ne omogućava i kretanje unutar  samih prostorija mjesnih odbora, dok 15 mjesnih odbora za sada još nema mogućnosti pristupa obzirom da su prostorije na katu zgrada.