Uređivanje prilaznih rampi stambenim zgradama

Do 2014. godine izgrađeno je preko četrdeset prilaznih rampi stambenim zgradama u kojima obitavaju osobe s invaliditetom, a na osnovu osobno podnesenih zahtjeva.

Slijedom novog Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, koje je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, dolazi do određenih izmjena  u rješavanju zahtjeva podnesenih nakon 1. travnja 2014. godine, što prvenstveno uključuje pitanje vlasništva, kao i mogućnost sufinanciranje od strane vlasnika građevine. Pravilnik vrijedi do 27. lipnja 2025., nakon čega počinje vrijediti Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(„Narodne novine“ broj 12/23).

Prema navedenom Pravilniku pristupačnost i prilagodba građevina osigurava se projektiranjem i građenjem, odnosno izvođenjem tih građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti.

Shodno članku 2. navedenog Pravilnika, vlasnik građevine dužan je održavati elemente pristupačnosti i ne smije smanjivati uvjete uporabe pomagala osoba s invaliditetom.

Za nastavak aktivnosti na izradi osiguranja pristupačnosti to znači:

  • Zahtjevi koji su zaprimljeni i evidentirani sa danom 01. 04. 2014.  godine, a koji se odnose na izradu rampi za potrebe stambene zgrade, te gdje za to postoje tehnički uvjeti za izvođenje radova i potpisane izjave suvlasnika zgrade i upravitelja, realizirat će se planom održavanja u 2014. godini;
  • Stupanjem novog Pravilnika na snagu, zahtjevi koji su dostavljeni naknadno (nakon 01. 04. 2014. godine) od fizičkih osoba pojedinačno ili putem Udruge, a u kojima se traži izrada prilazne rampe stambenim zgradama, pisano se odgovara o nadležnosti i eventualno o mogućem načinu realizacije;
  • Izrada rampe za osobe s invaliditetom za potrebe stanara stambene zgrade je u obvezi vlasnika građevine, odnosno suvlasnika stambene zgrade. Realizaciju treba rješavati putem Upravitelja zgrade i zajedničke pričuve, a sve prema gore navedenom Pravilniku.
  • Što se tiče osiguravanja pristupačnosti stambenim površinama sa javno – prometnih površina do pristupa stambenim zgradama, iste realizira Grad Rijeka, odnosno tvrtka Rijeka promet u okviru redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, a sve shodno Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke;
  • Osiguranje pristupačnosti na pješačkim prijelazima i na ostalim javno-prometnim površinama na kojima upravlja Grad Rijeka, također će se realizirati putem tvrtke Rijeka promet iz programa redovnog održavanja.

Priručnik “Korisni savjeti za stanovanje”

Udruga stanara – suvlasnika stambenih zgrada izdala je priručnik “Korisni savjeti za stanovanje – priručnik za kvalitetno stanovanje”, u čijoj su izradi na temi pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom sudjelovali i predstavnici projekta “Rijeka zdravi grad”.