Vodič o pristupačnim objektima i lokacijama

U sklopu projekta “Rijeka – zdravi grad” prikupljeni su podaci za izradu vodiča “Pristupačni objekti i lokacije za osobe s invaliditetom”. Treće, dopunjeno izdanje Vodiča izdano je početkom 2012. godine kako bi se omogućilo lakše snalaženje i veća mobilnost osoba koje se kreću pomoću invalidskih pomagala, ali i dao poticaj za sprečavanje nastajanja novih prepreka.

Prilikom adaptacija građevina u vlasništvu Grada Rijeke pažnja se posvećuje i prilagođenosti osobama s invaliditetom. Tako su 2013. godine postavljene taktilne mape (vodiči za slijepe i slabovidne osobe) u ulazni prostor zgrade gradske uprave na Titovom trgu.

Pristupačnost sportskih objekata

Sportski objekti kojima upravlja gradska tvrtka Rijeka sport prilagođeni su za pristup osobama s invaliditetom. Također, Objektu Bazeni Kantrida dodijeljeno je priznanje Međunarodnog paraolimpijskog odbora, IPC Distinction, koje se uručuje sportskim objektima prilagođenima osobama s invaliditetom.