U sklopu projekta “Rijeka – zdravi grad” u suradnji s članovima udruga osoba s urođenim ili stečenim invaliditetom pokrenut je pilot projekt pod nazivom „Fotografirajmo otklonimo… 2013./2014.”.

Cilj ovog projekta je prvenstveno pružanje informacija uz naglasak na isticanju potrebe za poboljšanjem pristupačnosti za osobe koje se kreću u invalidskim kolicima, kao i poboljšanje pristupačnosti u cjelini, što uključuje kretanje starijih osoba i osoba sa smanjenom pokretljivošću.