Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije osobe s invaliditetom čine oko 10% stanovništva svijeta. U Rijeci postoji niz usluga kojima se djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom nastoji olakšati svakodnevni život.

Osobe s invaliditetom i djeca s posebnim potrebama posebno su osjetljiva skupina građana za čiju skrb Grad Rijeka osigurava niz pomoći u okviru Socijalnog programa, ali i kontinuirano provodi i financira projekte koji u cilju imaju povećanje mobilnosti ovih osoba, odnosno osiguravanje pristupačnosti objektima i ostaloj gradskoj infrastrukturi. Posebno se financiraju različite socijalne i zdravstvene usluge koje provode ustanove i udruge koje skrbe o osobama i djeci s invaliditetom.