Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka omogućava stručni tretman djece žrtava zlostavljanja (seksualnog, emocionalnog i fizičkog) i zanemarivanja.

Multidisciplinarni tim u Centru “Tić” čine 2 psihologa, 1 socijalni radnik, 3 odgajatelja te vanjski suradnici 1 psihijatar i 1 pedijatar.

Savjetodavni rad je namijenjen djeci, mladima i njihovim obiteljima, a odnosi se na stručni tretman djece žrtava zlostavljanja (seksualnog, emocionalnog, fizičkog) i zanemarivanja, savjetodavni rad s njihovim nezlostavljajućim roditeljima, skrbnicima i obiteljima, te obiteljima kod kojih postoji rizik pojave zlostavljanja.

Za dolazak nije potrebna uputnica, kako bi se olakšao i ubrzao proces traženja i dobivanja stručne pomoći

Centar “Tić” Rijeka  je javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Rijeka. Sva sredstva za rad i poslovanje osigurana su u proračunu Grada Rijeke. Od 2005. godine ustanovu jednim dijelom financira i Primorsko-goranska županija, a od 2010. godine i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Sve su usluge za korisnike besplatne.