U gradu Rijeci Udruga U.Z.O.R. provodi psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji od 2005. godine.

Ovaj program definiran je kao zaštitna mjera čija je provedba predviđena Kaznenim zakonom i Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.

Program provode psiholozi posebno educirani za rad s počiniteljima nasilja, a za provedbu programa, za grupni i individualni rad, Grad Rijeka osigurao je adekvatan prostor.