Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Zakonske osnove i osiguravanje provođenja zakona

Osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova postavlja Zakon o ravnopravnosti spolova.

Provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova prati Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj zadužen je Ured za ravnopravnost spolova.

U Gradu Rijeci, na razini predstavničkog tijela djeluje Odbor za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, diskriminacija je zabranjena u područjima:

  • zapošljavanja i rada
  • obrazovanja
  • političke participacije
  • medija
  • statistike
  • dobra i usluga

Osim ovih područja Pravobraniteljica prati i provođenje Zakona u područjima:

  • zdravstvene zaštite
  • obiteljskog nasilja

Zaštita ravnopravnosti spolova

Udruge koje se bave zaštitom ravnopravnosti spolova: