Dom je u okviru nadbiskupijskog Caritasa osnovan 1993. godine. Dom može primiti 40 osoba, a kapaciteti su uglavnom puni. Od osnutka, Dom svojim programima pripreme i osnaživanja majki i djece djeluje resocijalizacijski i rehabilitacijski. Posebna se pažnja posvećuje skrbi djece kojima je posebna pomoć potrebna u prevladavanju proživljenih trauma, pomoći u učenju, organizacije slobodnih aktivnosti i dr.

Djelatnici Doma posebnu pažnju posvećuju suzbijanju „transgeneracijskog nasilja“, kako bi djeca naučila da nasilje nije prihvatljiv obrazac ponašanja. Također, jedna od važnih aktivnosti je i osvješćivanje i senzibiliziranje javnosti za postojanje problema obiteljskog nasilja i njegovih teških posljedica.

Više informacija na internetskim stranicama Caritasovog doma za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.