Građani Rijeke najčešće obolijevaju od različitih bolesti dišnog sustava, bolesti cirkulacijskog (kardiovaskularnog) sustava i bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva a najčešće umiru zbog bolesti cirkulacijskog sustava i novotvorina (tumora).

Kronične nezarazne masovne bolesti predstavljaju prioritetni zdravstveni problem današnjice. Radi se o bolestima kao što su bolesti cirkulacijskog sustava, te malignim bolestima (karcinom), koje su dugi niz godina najčešći uzroci smrti stanovnika Rijeke, ali i građana Europe. Stoga Stoga Grad Rijeka pruža potporu organizacijama koje se bave zdravstvenim prosvjećivanjem građana u svezi čimbenika koji pridonose razvoju tih bolesti, te pomažu osobama koje od njih boluju.