Procjenjuje se da oko 150 tisuća osoba u Hrvatskoj ima kroničnu bubrežnu bolest i nalaze se u riziku pogoršanja bolesti. Ako se ne otkriju, čimbenici rizika za razvoj bubrežne bolesti uzrokuju progresivan gubitak bubrežne funkcije, i u konačnoj fazi dovode do liječenja dijalizom ili transplantacije bubrega (oko 500 novih bolesnika godišnje). Nažalost, veliki broj bolesnika umire ranije, najčešće zbog brojnih komplikacija koje prate bubrežnu bolest, a najčešće su to pridružene bolesti srca i krvnih žila.

Otkrivanjem bolesti u ranoj fazi, pravovremenim odgovarajućim liječenjem, kao što je, među ostalim, sniženje krvnog tlaka, regulacija šećera u krvi, liječenje anemije i poremećaja mineralnog metabolizma, rezultira povećanjem kvalitete života bolesnika i uštedom za zdravstveni sustav. Vodeći uzroci bubrežne bolesti su šećerna bolest i povišen arterijski tlak. Osim povišenog krvnog tlaka, jedan od glavnih znakova kronične bolesti bubrega je i bubrežna anemija.

Udruga provodi informiranje, obavještavanje i edukaciju građana putem tiskanih, multimedijskih i drugih sadržaja o zdravom načinu života i prevenciji bolesti, izdavanjem časopisa Nefros. Posebno se obilježavaju značajni datumi: Svjetski dan bubrega, Svjetski dan doniranja organa, Svjetski dan transplantacije bubrega te obilježavanje obljetnice pristupanja “Eurotransplantu”.