Procjenjuje se da oko 150 tisuća osoba u Hrvatskoj ima kroničnu bubrežnu bolest i nalaze se u riziku pogoršanja bolesti. Ako se ne otkriju, čimbenici rizika za razvoj bubrežne bolesti uzrokuju progresivan gubitak bubrežne funkcije, i u konačnoj fazi dovode do liječenja dijalizom ili transplantacije bubrega (oko 500 novih bolesnika godišnje). Nažalost, veliki broj bolesnika umire ranije, najčešće zbog brojnih komplikacija koje prate bubrežnu bolest, a najčešće su to pridružene bolesti srca i krvnih žila.

Otkrivanjem bolesti u ranoj fazi, pravovremenim odgovarajućim liječenjem, kao što je, među ostalim, sniženje krvnog tlaka, regulacija šećera u krvi, liječenje anemije i poremećaja mineralnog metabolizma, rezultira povećanjem kvalitete života bolesnika i uštedom za zdravstveni sustav. Vodeći uzroci bubrežne bolesti su šećerna bolest i povišen arterijski tlak. Osim povišenog krvnog tlaka, jedan od glavnih znakova kronične bolesti bubrega je i bubrežna anemija.

Udruga provodi informiranje, obavještavanje i edukaciju građana putem tiskanih, multimedijskih i drugih sadržaja o zdravom načinu života i prevenciji bolesti, izdavanjem časopisa Nefros. Posebno se obilježavaju značajni datumi: Svjetski dan bubrega, Svjetski dan doniranja organa, Svjetski dan transplantacije bubrega te obilježavanje obljetnice pristupanja “Eurotransplantu”.

 

Četvrtak, 20. lipanj 2024.

Upozorenje na toplinske valove

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izdano je upozorenje građanima na moguću opasnost od toplinskog vala u Rijeci od četvrtka, 20. lipnja do subote, 22. lipnja.

Više informacija