Centri za mlade – savjetovališta otvorenih vrata, djeluju pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ.

Bez uputnice i dugog čekanja mladi mogu dobiti savjete i usluge liječnika specijalista školske medicine, više medicinske sestre, psihologa, a na lokalitetu Zamet i ginekologa.

Pri Centru djeluje i ambulanta za prevenciju gojaznosti i poremećaje hranjenja.

Više saznajte na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.